prawnik i przedsiębiorca, negocjator, dziennikarz i wynalazca, agent ochrony i detektyw - zrozumiem Twoje potrzeby
Prof. u. Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doktor Nauk Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (specjalność Prawo Pracy), Autor ponad 230 publikacji prawnych, Autor i współautor ponad 200 interwencji prawnych do instytucji krajowych oraz unijnych, Autor projektów ustaw, Wykładowca, Założyciel i współwłaściciel największej polskiej firmy prawniczej branży TSL - Kancelaria Prawna Viggen Sp.j, prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, Ekspert udzielający od 20 lat dziesiątek wywiadów dla polskich mediów, uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym, wynalazca, Pomysłodawca i twórca programów komputerowych dla branży transportowej.

Mission Impossible ?

Nie ma dla mnie zadań niemożliwych do realizacji - pomogłem wielu osobom, firmom oraz instytucjom

Zapraszam na mój kanał YT "Mariusz Miąsko"

Szukasz wsparcia ?

wspólnie z moim zespołem pomagam osobom, firmom, branżom i rządom w trudnych projektach
Pomogliśmy dotychczas wielu branżom: ROLNICZEJ w opracowaniu i wprowadzeniu do polskiego prawa nowatorskiej "umowy o pomocy przy zbiorach", WENTYLACYYJNEJ w ochronie przed likwidacją ogromnej części rynku zbytu. TRANSPORTOWEJ, w szczególności chroniąc przed uniemożliwieniem delegowania kierowców do krajów UE na podstawie dokumentu A1 oraz wpływając na zmianę orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych. KIEROWCOM w zakresie zmiany stanowiska organów kontrolnych w obszarze bezprawnie multiplikowanych kar za brak opłacenia myta. Masz bardzo poważne zadanie do realizacji - zwróć się do mnie...

Inne rodzaje wsparcia

potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony osobistej, zabezpieczenia transportu cennych ładunków i obiektów, szkoleń taktycznych lub usług detektywistycznych ?
W ramach GSO Z-9 służę specjalistycznym wsparciem dla osób oraz przedsiębiorstw potrzebujących zabezpieczenia. GSO Z-9 (Zenith9) dysponuje unikalnymi możliwościami oraz kwalifikacjami na skalę światową w przedmiotowym zakresie. Jeśli potrzebujesz ochrony, zabezpieczenia, szkolenia, usług detektywistycznych lub usług białego wywiadu, możesz skontaktować się ze mną.
dr Mariusz Miąsko & GSO Z-9

Galeria Wybranych Projektów

TWOJE KORZYŚCI
Z 20 LAT MOICH DOŚWIADCZEŃ

Z mojej pomocy skorzystało kilka kluczowych branż gospodarki oraz ponad 1500 firm
Słynę ze skutecznej realizacji tzw.: "Mission Imposssible"

Rozwój

Pomagam w opracowaniu koncepcji oraz strategii rozwoju przedsiębiorstw, branż i działów gospodarki, kierunków działania państwa lub instytucji

Chronię

Chronię przedsiębiorstwa, branże, instytucje i inne podmioty przed skutkami bezprawnych działań wymierzonych w ich interes

Wejdziesz

Wejdziesz do świadomości podmiotów istotnych dla pozytywnego zaprezentowania Twoich koncepcji

Będziesz wysłuchany

Twoje problemy lub koncepcje mają szansę zostać wysłuchane przez podmioty konieczne dla pozytywnego rozstrzygnięcia

Podziękowania z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

NAPISZ

JEŚLI POSIADASZ POWAŻNY PROBLEM, KTÓREGO NIE MOŻESZ ROZWIĄZAĆ, NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO MNIE

KONTAKT

TELEFON: 509-98-25-77 MAIL: BIURO1@VIGGEN.PL

Problem to okazja w przebraniu - Zadzwoń