O mnie słów kilka…

TWORZĘ PRZEWAGĘ BIZNESOWĄ DLA  

PRZEDSIĘBIORCÓW LUB INSTYTUCJI

NA POZIOMIE OBSŁUGI PRAWNEJ

Między innymi: prawnik, naukowiec, przedsiębiorca, wykładowca, agent ochrony (PMC), dziennikarz, wynalazca…

*

 ZAKRES KOMPETENCJI 

Jestem współzałożycielem oraz Prezesem jednej z najlepszych polskich kancelarii prawnych – KANCELARIA PRAWNA VIGGEN

 

Nominacja do nagrody CHAMPION BIZNESU 2024 za istotny wkład w rozwój gospodarczy. Celem nagrody jest uhonorowanie przedsiębiorstw, które promują pozytywny wizerunek polskiej gospodarki, szanują zasady odpowiedzialnego biznesu, inspirują do wykorzystywania dobrych praktyk

TWORZĘ PRZEWAGĘ BIZNESOWĄ POPRZEZ OBSŁUGĘ PRAWNĄ, LEGISLACYJNĄ, SERWISU MEDIALNEGO, BIAŁEGO WYWIADU ect. NA RZECZ:

 • a) przedsiębiorstw;
 • b) koncernów międzynarodowych;
 • c) ministerstw oraz instytucji publicznych;
 • d) ośrodków naukowych i akademickich;
 • e) spółek skarbu państwa;
 • f) samorządów

We wszystkich powyższych obszarach posiadamy bardzo duże i unikalne doświadczenie.

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE:

 • a) prawa procesowego (cywilnego, prawa pracy, administracyjnego, karnego);
 • b) organizacji lub likwidacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji;
 • c) audytów prawnych, finansowych, bezpieczeństwa;
 • d) organizacji instytucji państwowych lub akademickich;
 • e) wspierania procesu legislacyjnego;
 • f) fuzji, przejęć;
 • g) bankowości i finansów;
 • h) prawa korporacyjnego;
 • i) reprezentacji prawnej oraz PR całych branż przedsiębiorców przed Ministerstwami, urzędami, mediami;
 • j) serwisu medialnego dla naszych klientów;
 • k) białego wywiadu lub detektywistyki;
 • l) ochrony i zabezpieczenia.

We wszystkich powyższych obszarach posiadamy bardzo duże i unikalne doświadczenie.

JAKOŚĆ I STANDARDY OBSŁUGI PRAWNEJ:

 • ogromne doświadczenie w zdolności wygrywania realizowanych przeze mnie zleceń prawnych, na najwyższym światowym poziomie obsługi;
 • legendarną jakość polskiej i międzynarodowej obsługi prawnej, poświadczoną setkami pozytywnych opinii i rekomendacji;
 • obsługa procesowa na ekstremalnie wysokim poziomie jakości i skuteczności (około 88% wygranych);
 • ogólnopolski i międzynarodowy zasięg obsługi prawnej;
 • kilkudziesięcioosobowy zespół: prawników (naukowców, doktrynerów, radców prawnych, adwokatów); księgowych, kadrowych, biegłych, inżynierów i specjalistów poszczególnych branż, programistów ect.
 • spersonalizowana („szyta na miarę”) obsługa prawna mojego zespołu (Kancelaria Prawna Viggen dwukrotnie z rzędu zdobyła elitarną nagrodę Lider Usług Prawnych w Polsce w latach 2023 i 2024);

Jestem współzałożycielem oraz Prezesem jednej z najlepszych polskich firm prawno-inżynieryjnych, wyspecjalizowanych w zakresie normatywnego mocowania ładunków w transporcie LOGISTIC TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

TWORZĘ PRZEWAGĘ BIZNESOWĄ W ZAKRESIE OBNIŻENIA SZKODOWIŚCI W TRANSPORCIE ŁADUNKÓW, POPRZEZ WDRAŻANIE PROCEDUR NORMATYWNEGO MOCOWANIA ŁADUNKÓW (ZGODNEGO Z NORMĄ EN PN 12 195-1) NA RZECZ:

 • a) przedsiębiorstw;
 • b) koncernów krajowych i międzynarodowych;
 • c) spółek skarbu państwa;

Posiadamy bardzo duże i unikalne doświadczenie.

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNO INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE:

 • a) audytów prawno-inżynieryjnych w zakresie przygotowania i mocowania ładunków,
 • b) wdrażania procedur mocowania ładunków lub przygotowania do mocowania ładunków;
 • c) szkoleń w zakresie mocowania ładunków

We wszystkich powyższych obszarach posiadamy bardzo duże i unikalne doświadczenie.

JAKOŚĆ I STANDARDY OBSŁUGI PRAWNEJ:

 • ogromne doświadczenie w realizowanych audytów mocowania ładunków lub organizacji przedsiębiorstw w tworzeniu procedur mocowania ładunków,
 • realizacja audytów i procedur mocowania ładunków w największych polskich i światowych koncernach różnych branż. 

Jestem współzałożycielem oraz Prezesem firmy, produkującej jedną z najnowocześniejszego na rynku programu VTS ADKRY – PŁACE (zdalnej i webowej aplikacji kadrowo – płacowej), służącej do ewidencjonowania pracy oraz wyliczania ubruttowienia wynagrodzeń z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych w tym także pracowników delegowanych do pracy w krajach UE.

TWORZĘ PRZEWAGĘ BIZNESOWĄ W ZAKRESIE LEGALNEGO OBNIŻENIA KOSZTÓW WYLICZENIA WYNAGRODZEŃ ZA POMOCĄ APLIKACJI KADROWO PŁACOWEJ  „VTS”  NA RZECZ:

 • a) wszystkich polskich przedsiębiorstw;
 • b) koncernów krajowych i międzynarodowych;
 • c) instytucji państwowych, uczelni, spółek skarbu państwa, samorządów;

OPRÓCZ SPRZEDAŻY OPROGRAMWANIA KADROWO – PŁACOWEGO ŚWIADCZYMY TAKŻE USŁUGĘ WYLICZENIA WYNAGRODZEŃ, UBRUTTOWOENIA, LIST PŁAC, TRANSFERY DO PŁATNIKA ect. 

JAKOŚĆ I STANDARDY OBSŁUGI PRAWNEJ:

 • posiadamy ogromne doświadczenie w we wdrażaniu aplikacji kadrowo – płacowej VTS (jestem jej autorem i producentem),
 • posiadamy ogromne doświadczenie w świadczeniu usługi rozliczania wynagrodzeń i legalnym obniżaniu kosztów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach,
 • skutecznie, legalnie obniżamy koszty ubruttowienia wynagrodzeń. 

Z-9

Z-9 Spółka Z o.o. – specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony osobistej oraz ochrona osobista na najwyższym światowym poziomie. Relalzuję ochronę osobistą. Szkolę w zakresie ochrony osobistej. Szkolenie realizowane jest na bazie doświadczenia bazującego na ochronie najwyższych rangą polityków (także Prezydentów państw), najważniejszych ludzi biznesu oraz światowej sławy celebrytów lub artystów. Metodologia ochrony oparta została w całości na autorskim systemie Zenith 9, opracowanym przez Dariusza Czekalskiego (funkcjonariusza BOR – zespół ochrony Prezydenta RP www.Zenith9.pl ). Realizuję szkolenia z zakresu: strzelectwa, sztuk wali, technik linowych (jestem instruktorem: a) strzelectwa, b) technik linowych – szturmy na obiekty kubaturowe w celu odbicia zakładników, c) sztuk walki. Posiadam czynne uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Jestem autorem kanału na YT: 13 STRZAŁ, poświęconego treningom taktycznym lub ochronnym metodyki szkolenia Zenith9. Udostępniam największą cywilną strzelnicę (50 ha), na której szkolą się między innymi wojska specjalne. Mogę zaoferować flotę śmigłowców: Mi-2, Sokół, Mi-8, AS, Bolkov 105. Jestem autorem opracowania naukowego „Uwarunkowania Prawne Strzelnic w Polsce”, na podstawie zasad opisanych w monografii, założyłem lub pomogłem w założeniu kilkudziesięciu strzelnic w Polsce. Jestem adresatem oficjalnych podziękowań za wkład w proces szkolenia Jednostki Specjalnej AGAT w Gliwicach oraz 16 Batalionu Szturmowodesantowego w Krakowie.         

**

O MNIE 

WYKSZTAŁCENIE ORAZ FUNKCJE:

TYTUŁY, STOPNIE I STANOWISKA NAUKOWE:

 • Profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie,
 • Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Wymiernym skutkiem zaprezentowania wyników dysertacji w Sądzie Najwyższym, była zmiana utrwalonego blisko 20-sto letniego orzecznictwa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie )
 • ORCID 0000-0003-0872-0486

NAGRODY ZAWODOWE:

                   

     

 

ODZNACZENIA:

 • Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim „Orderu Świętego Stanisława” za działalność społeczną
 • Odznaczony Krzyżem Oficerskim „Orderu Świętego Stanisława” Komandorii Gnieźnieńskiej – za działalność społeczną 

       

KARIERA ZAWODOWA:

 • Kariera prawnicza rozpoczęła się w roku 2000 r w Wiejskim Centrum Integracji Europejskiej od uczestnictwa w poszczególnych etapach negocjacji (za prezydentury francuskiej) w negocjacjach w trakcie procesu przedakcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w obszarze „Rolnictwo”
 • Założyciel i współwłaściciel Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j., – jednej z większych i najlepszych polskich kancelarii prawnych; Współzałożyciel i współwłaściciel spółki VTS Project Sp/ z o.o.  – spółki programistycznej, produkującej oprogramowanie prawne w zakresie czasu pracy oraz wyliczenia wynagrodzeń pracowników – lider zespołu tworzącego oprogramowanie VTS – KADRY – TACHO – PŁACE
 • Założyciel i współzałożyciel spółki Logistic Technologies Sp. z o.o., – spółki prawno – inżynieryjnej, tworzącej nowatorskie systemy mocowania ładunków w transporcie    
 • Współpracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości), w zakresie działalność naukowo-badawczej w obszarze tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej – Autor raportu (wykonanego w ramach projektu badawczego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości), dotyczącego funkcjonowania struktur mafijnych i przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, skupionej przy niektórych międzynarodowych koncernach budowlanych lub międzynarodowych kartelach, wyłudzających środki przy inwestycjach związanych z realizacją budowy dróg i autostrad.
 • Współautor – lider zespołu realizującego analizy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i strategicznej dla funkcjonowania państwa polskiego (w szczególności w zakresie ochrony portów morskich oraz wybranej infrastruktury energetycznej)
 • Wykładowca na kilku uczelniach wyższych

ZAJMOWANE STANWISKA (obecnie lub w przeszłości):

 • Członek GRAI – Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji (2024r);
 • Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Wice Dyrektor centrali KOWR ds. Innowacji
 • Członek zespołu jednego z etapów negocjacji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w obszarze „Rolnictwo”, za prezydentury francuskiej z ramienia WCIE (Wiejskiego Centrum Integracji Europejskiej)
 • Członek Senatu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie w roku 2024 – (w grupie przedstawicieli na stanowiskach profesora lub profesora uczelni) – 2023r
 • Członek Konwentu Uczelni Nauk Społecznych – na mocy Zarządzenia J.M. Rektora UNS nr 7/2021
 • Prezes Stowarzyszenia „NAJLEPSZA DROGA”
 • Vice Prezes Stowarzyszenia „EKOLOGICZNY BUDYNEK”

PRACA NAUKOWA LUB DYDAKTYCZNA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH:

Wykładowca/dydaktyk akademicki na Uczelniach:

 • 1) Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie – profesor uczelni 
 • 2) Uczelnia Nauk Społecznych – dydaktyk im prateritum;
 • 3) Akademia WSB – dydaktyk – im prateritum;

Wykładowca/dydaktyk na Kierunkach:

 • Bezpieczeństwo Narodowe;
 • Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Infrastruktury Krytycznej,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Bezpieczeństwo Militarne

Wykładane przedmioty:

 • 1. Prawa Człowieka
 • 2. Nauka o Państwie i Prawie
 • 3. Stosunki i Systemy Polityczne
 • 4. Konwencje i Prawo Wojenne,
 • 5. Międzynarodowe Prawo Humanitarne,
 • 6. Międzynarodowe Prawo Humanitarne i Konfliktów Zbrojnych
 • 7. Organizacje Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • 8. Prawo Konfliktów Zbrojnych
 • 9. Prawne Aspekty Bezpieczeństwa Publicznego
 • 10. Prawo a Bezpieczeństwo Publiczne
 • 11. Konflikty Etniczne i Wyznaniowe Jako Zagrożenie Dla Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego

WYKŁADY POZANAUKOWE:

 • Wykładowca w zakresie: 
   • prawo przewozowe na zlecenie OiRP w Krakowie na zajęciach dla aplikantów radcowskich (2015 r.);

   • zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym;

   • sześciu edycji wykładów dla przedstawicieli największych krajowych i międzynarodowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesu załadunków oraz mocowania ładunków. 

 • Prelegent kilkunastu konferencji w zakresie prawa transportowego, a w szczególności transportowego prawa pracy i prawa przewozowego:

FUNKCJE SPRAWOWANE W INSTYTUCJACH ŚRODOWISK NAUKOWYCH:

 • Członek Senatu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie w roku 2024 – (w grupie przedstawicieli na stanowiskach profesora lub profesora uczelni) – 2023r
 • Członek Konwentu Uczelni Nauk Społecznych – na mocy Zarządzenia J.M. Rektora UNS nr 7/2021

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W RAMACH KONFERENCJI NAUKOWYCH:

Moderator dyskusji z pięcioma panelistami (od: 8:46:50) oraz moderator panelu dyskusyjnego między innymi z: prof.Gennaro Terracianno, prof. Januszem Chełchowski, mec..Anną Nieć Mrzygłód, prof. Fabrizio Gulimondi, prof. Piotr Bilskim (od 9:54:30)

 • Uczestnik i moderator naukowego panelu dyskusyjnego podczas Kongresu Naukowego Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie – „Sztuczna inteligencja w nauce i przemyśle” – nazwa panelu dyskusyjnego: „Cyberbezpieczeństwo, AI, Ustawodawstwo i Prawo Żywe”, w którym udział brali także: Prof. Gennaro Terracianno; mec. Jan Czarnocki, prezes Krzysztof Dyki (były vice Prezes ZUS, doradca Ministra Cyfryzacji) 

 • Uczestnik i prelegent wykładu prawnego podczas Seminarium Uczelni ASBIRO w temacie: „Nie podoba Ci się prawo to je zmień. Jak zmienić prawo w Polsce” (22.06.2024r).
 •   

Panelista ogólnopolskiego naukowego FORUM TRANSPORTU, LOGISTYKI I SPEDYCJI 2024, zorganizowanego na uczelni WSB w Dąbrowie Górniczej, poświęconego planom rozwoju transportu i logistyki w Polsce – w panelu „PRAWO W TRANSPORCIE” w temacie: „Prawne aspekty normatywnego unieruchomienia ładunków na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego” 

 

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH LUB STAŻACH NAUKOWYCH:

 • Projekt badawczy zrealizowany w ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, zatytułowany: „Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych” – recenzowany oraz opublikowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 
 • Zagraniczny staż naukowy Instytucie Prawnych Aspektów Wolności Religijnej na Wydziale Prawa Trnawskiego Uniwersytetu w Trnawie, w okresie od 6 listopada 2023 r. do 10 lutego 2024 r., zakończony odczytem w temacie: Wolność religijna w kontekście Praw Człowieka oraz filozoficznej koncepcji nadczłowieka Friedricha Nietzschego (Religious freedom in the context of Human Rights and the philosophical concept of the superman by Friedrich Nietzsche”).

WYKAZ OPRACOWAŃ NAUKOWYCH:

Autor lub współautor opracowań naukowych:

  • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń,

  • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer,

  • audiobooka: „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” część 1 – o nr ISBN 978-83-944734-0-2 rekomendowany przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

  • audiobooka: „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych” część 2 o nr ISBN: 978-83-944-7341-9 rekomendowany przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

  • książki/opracowanie naukowe: „Eksplikacja relacji między krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi normami czasu pracy kierowców w kontekście rozporządzenia 561/2006 WE – ujęcie komparatystyczne” – w trakcie recenzji

  • książki/opracowanie naukowe: „Analiza regulacji normujących wypłatę diet i ryczałtów funkcjonariuszom SKW oraz SWW oddelegowanym poza SKW lub SWW”  (współautor – autor wiodący i redagujący) recenzje naukowe: prof. dr hab. Paweł Czubik (sędzia Sądu Najwyższego), prof. n. dr hab. Grzegorz Górski – Wydawnictwo naukowe: Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń, o nr ISBA 978-83-67201-43-8 

  • książki/opracowanie naukowe: „Prawne aspekty normatywnego unieruchomienia ładunków na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego” – w trakcie recenzji 

  • książki/opracowanie naukowe: „Analiza umowy o pomocy przy zbiorach oraz umowy kontraktacyjnej jako istotnych zagadnień problemowych prawa pracy oraz prawa cywilnego w sektorze rolniczym”– w trakcie recenzji

  • książki/opracowanie naukowe: „Zasady wypłaty składników wynagrodzenia w kontekście podróży służbowej kierowców – zbiór wybranych zagadnień” – w trakcie recenzji 

  • książki/opracowanie naukowe: „Charakterystyka umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami jako alternatywnej formy zatrudnienia względem umowy o pracę” – w trakcie recenzji

  • książki/opracowanie naukowe: „Prawne aspekty transportu prekursorów materiałów niebezpiecznych i wybuchowych na gruncie prawa unijnego i międzynarodowego w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej a w szczególności portów polskich” (współautor – autor wiodący i redagujący) – w trakcie recenzji

  • ebooka dostępnego na stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: „Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”
  • książka/opracowanie naukowe: Uwarunkowania Prawne organizacji strzelnic w Polsce – Stan prawny na marzec 2024 r” – prof. SGMK dr Mariusz Miąsko, prof SGMK dr hab. Witold Mazurek, wersja papierowa: ISBN 978-83-67201-50-6, wersja elektroniczna: ISBN 978-83-67201-51-3 recenzenci: dr hab. Paweł Bucoń, KUL oraz dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. AT – seria: Wydawnictwa Akademicka, Jagielloński Instytut Wydawniczy

WYKAZ OPRACOWAŃ KSIĄŻKOWYCH – POZANAUKOWYYCH:

Autor lub współautor innych opracowań książkowych (nie naukowych): 

 • książki historyczno-biograficznej: Adolf Sokół – jeden z polskich losów” o nr ISBN 978-83-944734-0-2 (współautor) – poświęconej wyjątkowej postaci żołnierza wojny obronnej w 1939 roku, żołnierza AK, BCH, członka WICI, wybitnego społecznika.

 • przedmowy do książki autobiograficznej: Andrzej Świątkowski Autobiografia Niekontrowersyjna  podsumowującej życie i dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego jednego z najwybitniejszych polskich i światowej klasy profesorów prawa pracy – o nr ISBN: 978-83-761-4463-4

 • współautor opracowania historyczno-prawnego:Ocena Legalności Prezydentury Juliusza Sokolnickiego (1925-2009), poświęconej kontrowersjom legalności Prezydentury Juliusza Sokolnickiego i jego rzekomych następców na urzędzie Prezydenta II RP

     

WYKAZ PUBLIKACJI PRAWNYCH W MEDIACH OGÓLNOPOLSKICH LUB BRANŻOWYCH:

Autor i współautor ponad 230 publikacji prawnych (zestawienie jest uzupełniane) dotyczących w szczególności:

 • europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,
 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,
 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
 • prawa przewozowego,
 • prawa mocowania ładunków,
 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
 • prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych,
 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
 • międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010,
 • prawa administracyjnego branży TSL,
 • elementów prawa ruchu drogowego
 • prawa pracy w rolnictwie
 • prawa branży wentylacji oraz rekuperacji powietrza
 • podatku akcyzowego w branży tytoniowej.

ZREALIZOWANE INNOWACYJNE PROJEKTY PRAWNICZE WDROŻONE DO PORZĄDKU PRAWNEGO DAJĄCE PRZEWAGĘ BIZNESWĄ NASZYM KLIENTOM:

Autor lub współautor:

DZIAŁALNOŚĆ POZANAUKOWA – PRO PUBLICO BONO:

Sformalizowana działalność społeczna:

 • współzałożyciel dwóch stowarzyszenia „Klub Polskiego Trakera”,
 • współzałożyciel i wice Prezes Stowarzyszenia „Ekologiczny Budynek”,
 • współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”,

Inicjator ruchu społecznego „MY LUDZIE”, którego głównym celem jest propagowanie idei odzyskania suwerenności poszczególnych Ludzi oraz suwerenności państwa polskiego 

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA:

Założyciel i współwłaściciel klastra biznesowego family Miąsko:

   • największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. oraz kilku spółek specjalizujących się w informatyzacji prawa transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL:

   • VTS PROJECT Sp. z o.o. (firma programistyczna przenosząca oprogramowania na grunt oprogramowania komputerowego – nagrodzona przez IBM za jeden z najnowocześniejszych programów komputerowych w UE, służący do wyliczania wynagrodzeń pracowników w wielu krajach UE);

   • Logistic Technologies Sp. z o.o., (firma prawno-inżynieryjna, specjalizująca się w realizacji unikalnych audytów prawno organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, najczęściej największych krajowych i światowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesów przygotowawczych ładunków do załadunku i unieruchomienia ładunku w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Firma realizuje także szkolenia w przedmiotowym zakresie zarówno dla przedstawicieli sektora prywatnego jak i dla państwowych instytucji i organów kontrolnych. Spółka jest właścicielem kilku wzorów przemysłowych autorskich i rewolucyjnych opracowań inżynieryjnych dla branży logistyczno-transportowej w zakresu normatywnego mocowania ładunków np.: unikalnego systemu pasów siatkowych, radykalnie obniżających koszty frachtu i szkodowość w transporcie);

   • Z-9 Sp. z o.o. (spółka specjalizująca się w przygotowaniu agentów ochrony osobistej oraz zabezpieczenia cennych ładunków, strategicznie istotnych obiektów, szkoleń i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa – w ramach systemu Zenith9);

   • Invent Software s.c. (spółka informatyczna będąca autorem kilkunastu aplikacji informatycznych – nagrodzona na dorocznej gali za innowacyjną aplikację „Wirtualny Audytor”, która w sposób automatyczny dokonuje permanentnej analizy dokumentacji przedsiębiorstw oraz procesów prawnych zachodzących w przedsiębiorstwach, z automatycznym wskazaniem poleceń reakcji dla pracowników przedsiębiorstw. Aplikacja udowodniła, że w perspektywie najbliższych dekad może dojść do całkowitego zaniku aktualnie znanego modelu funkcjonowania kancelarii prawnych na świecie);

   • Ma&Ma Soft Sp. zo.o.;

   • portal internetowy JazdaPrawna (Nr Rej. Pr. 2913),

OPRACOWANE I WYPRODUKOWANE PROGRAMY I APLIKACJE KOMPUTEROWE:

Pomysłodawca i twórca programów komputerowych:

   • „Wirtualny Audytor”,
   • „Przedstawiciel Zagraniczny”,
   • „Koniczynka”,
   • SYMULATOR Rozporządzenia 651
   • „VTS – ewidencja czasu pracy”,
  • „Bus Manager”,
  • „Bus Manager PLUS
   • „Silnik Prawny”,
   • „Manager Załadunku”

’Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL, wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat lub też mających niebawem tam się pojawić (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_LexTrans242.jpg).

Z kolei IBM Smart Group doceniło innowację rozwiązania VTS PROJECT, który wyróżniony został przez nich jako jeden z czterech najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_VTS-small_white.jpg).

PATENTY LUB WZORY PREMYSŁOWE:

Współautor wzoru przemysłowego oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym w zakresie urządzeń do mocowania w transporcie słupów wirowanych (nr wzoru przemysłowego ( http://logistictechnologies.pl/nasze-projekty/ ). Świadectwa rejestracji dostępne są na stronach Logistic Technologies Sp. o.o.

DZIAŁALNOŚĆ DZIENNIKARSKA LUB EKSPERCKA W MEDIACH:

 • Redaktor Naczelny Portalu JazdaPrawna.pl Nr Rej. Pr. 2913 (jeden z największych i najbardziej znanych polskich portali branży TSL).
 • Ekspert udzielający od 20 lat dziesiątek wywiadów dla polskich mediów z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego dla:
   • RMF,
   • Rzeczpospolita (32 wywiady), 
   • Radio WNET,
   • TV REPUBLIKA,
   • TV TRWAM,
   • TVP 1,
   • TVP INFO,
   • Polskie Radio 24,
   • Radio Kraków,
   • Program 1 Polskiego Radia,
   • TVN24,
   • Polsat Biznes,
   • Polsat EXTRA,
   • TVP Kraków,
   • Dziennik Gazeta Prawna,
   • Gazeta Wyborcza,
   • Polski Traker,
   • Polska Gazeta Transportowa,
   • Truck&Machines,
   • Transport Polski,
   • etransport.pl,
   • forumtransportu.pl,
   • portal-transportowy.pl,
   • gazeta.pl,
   • Tok Fm.pl,
   • Bigchina.pl,
   • Truck.Pl,
   • Biomasa,
   • WarzywaPolowe.pl,
   • Jagodnik.pl.
   • Wirtualna Polska wp.pl 
   • Polsat News
   • Fakt 

INNE KOMPETENCJE:

Absolwent Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia (kod zawodu 242310,242307, z zaświadczeniem o ukończeniu kursu można zapoznać się pod adresem: http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2016/05/002.jpg).

Reprezentant prawny z ramienia NSZZ Solidarność RI w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych pochodzących spoza Unii Europejskiej:

http://www.solidarnoscri.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2086:spotkanie-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki-spoecznej-dotyczce-zatrudniania-pracownikow-sezonowych-w-rolnictwie;

http://www.solidarnoscri.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:analiza-prawna

 • ***

POTWIERDZENIE FACHOWOŚCI

WYKAZ PODZIĘKOWAŃ ORAZ WYJĄTKOWYCH PROJEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ, BUDUJĄCYCH PRZEWAGĘ BIZNESOWĄ MOICH KLIENTÓW:

Oficjalne podziękowania za działalność prawniczą dla branż i środowisk za opracowanie i wdrożenie projektów, dających przewagę biznesową  – w szczególności:

PODZIĘKOWANIA JEDNOSTEK SPECJALNYCH

 • Adresat podziękowań od Dowódcy, za wkład w proces szkolenia Jednostki Specjalnej „AGAT”;
 • Adresat podziękowań od Dowódcy, za wkład w proces szkolenia 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie 
 •  

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH:

Autor projektów nowelizacji ustaw i Rozporządzeń:

 • ustawy o transporcie drogowym,
 • ustawy o kierujących pojazdami,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy prawo przewozowe,
 • uregulowania dot. unieruchomienia ładunków,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunków
 • uregulowania dotyczące zasad uzyskania zaświadczenia A-1 dla pracowników „delegowanych” do krajów UE,
 • autor kilkudziesięciu innych projektów nowelizacji ustaw i rozporządzeń z obszarów objętych klauzulami poufności (szczegółowy wykaz dostępny dla wybranych uprawnionych instytucji).

PRZYKŁADOWE SUKCESY PRAWNE:

Niektóre z najważniejszych sukcesów:

 • pomysłodawca i współtwórca najnowszego rodzaju umowy zatrudnieniowej (Umowa o Pomocy Przy Zbiorach), wprowadzonej do polskiego systemu prawnego. Niezwykłość konstrukcji wynika z okoliczności, iż umowa posiadając wszelkie cechy stosunku pracy została sklasyfikowana jako stosunek cywilnoprawny, objęty zryczałtowaną, bardzo niewielkim oskładkowaniem (ZUS i US), dzięki czemu skutkuje: a) niemalże pełną legalizacją kilkuset tysięcy pracowników sezonowych w rolnictwie przy zachowaniu konkurencyjności ekonomicznej rolników (dzięki minimalnemu oskładkowaniu); b) niemalże całkowitą likwidacją szarej strefy w obszarze rolnictwa w zakresie zbiorów owoców; c) ubezpieczeniem pracowników; d) zwiększeniem wpływów do ZUS i US w szacowanym wymiarze około 2 mld zł rocznie,
 • autor dysertacji doktorskiej, która stała się podstawą dla zmiany 20 letniego mylnego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych kierowcom transportu drogowego. W konsekwencji doręczenia dysertacji, Sąd Najwyższym wyemitował uchwałę w poszerzonym składzie siedmiu sędziów, zgodną ze stanowiskiem  zawartym w dysertacji. Skutkowało to wstrzymaniem lawiny procesów (szacowanych na kilkadziesiąt tysięcy postępowań o sumarycznej wartości ok. 2 miliardów zł) przeciwko polskim przedsiębiorstwom transportowym. Zapobiegło to lawinie bankructw polskich przedsiębiorstw transportowych i utrzymaniem statusu lidera transportu w Unii Europejskiej,
 • autor uwzględnionych przez KE poprawek błędów unijnego prawa transportowego (w szczególności zał. nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE),
 • autor pierwszego w Polsce Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. Planu Transportowego dla ZKGKM w Olkuszu (http://www.zkgkm-olkusz.pl/upload/plan%20transportowy%20ZKGKM%20Olkusz.pdf),

 • autor pozytywnie uwzględnionego wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego nowelizacji kluczowej Konwencji Międzynarodowej AETR. Bez obowiązywania przedmiotowej konwencji, polscy przedsiębiorcy nie mogli realizować legalnego transportu drogowego poza obszar UE,

 • autor pozytywnie uwzględnionego wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego nowelizacji innej kluczowej Konwencji Międzynarodowej ATP, Dzięki wdrożeniu przedmiotowej nowelizacji, niemalże cała żywność może być transportowana do polskich sklepów spożywczych w sposób legalny, za zasadach przewidzianych prawem międzynarodowym,

 • autor kilkudziesięciu interwencji, skutkujących zaprzestaniem nakładania na kierowców nielegalnych kar przez GITD „za każdą bramownicę systemu ViaToll” w astronomicznym wymiarze od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy zł. W wyniku szeregu interwencji wskazujących na błędną interwencję Ministerstwa Infrastruktury oraz GITD (dwukrotnie u RPO, NIK, wielokrotnie GITD i Ministerstwie Transportu, w mediach m.in. „Rzeczpospolita”, „Polsat”, „TVN24”, RMF), wycofano się z mylnych interpretacji. Problem miał skalę masową, ponieważ błędnie naliczone kary wymierzono wobec blisko 100 tysięcy kierowców. Interwencja pozwoliła uchronić wiele rodzin przed poważnymi skutkami finansowymi lub wręcz bankructwem,

 • autor kilkudziesięciu interwencji do kluczowych instytucji państwowych, skutkujących zaprzestaniem przez GITD nielegalnego ważenia DMC wagami do ważenia osi. Beneficjentami przedmiotowej interwencji jest kilkadziesiąt tys. polskich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz transportowych, 

 • autor skutecznie rozpatrzonej argumentacji przedstawionej w KPRM oraz Ministerstwie Rozwoju, pozwalającej ochronić około 4 tys. przedsiębiorstw polskiej branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej przed upadłością w wyniku wprowadzenia polskiego porządku prawnego uregulowań, dyskryminujących polskie przedsiębiorstwa,

 • współautor we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej aktualnie w Polsce konstrukcji prawnej emisji  podstawowego dokumentu A-1 odnoszącej się do delegowania przez polskich pracodawców około miliona pracowników rocznie do pracy w krajach UE. 

GOŚĆ PODKASTÓW: 

  • ****
  • PRYWATNIE

AUTORSKIE KANAŁY NA YT:

 • Właściciel kanałów na YT: 
 • 1. 13 SRZAŁkanał poświęcony tematyce strzelectwa taktycznego i ochrony osobistej; 
 • 2. dr Mariusz Miąsko prof. SGMK – kanał poświęcony prawu i problematyce prawnej (kilka tysięcy subskrybentów, kilkaset tysięcy wyświetleń);
 • 3. Ruch Oporu kanał poświęcony przejawom uzasadnionego oporu obywateli wobec bezprawia władzy w szczególności w obszarze protestów rolniczych  

Wielokrotny uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym oraz wielu innych Podkomisji orz zespołów parlamentarnych.

INNE KOPETENCJE LUB WYRÓŻNIENIA:

 • Licencjonowany instruktor sportowy sztuk walki (nr 27636/I/S/2008) i sędzia wushu (nr licencji: 10-III-08), były zdobywca I Miejsca w otwartych Mistrzostwach w systemie Choy Lee Fut w walkach i reprezentant Polski CLF w kung fu na PE w 2005 roku.
 • Posiadacz honorowego tytułu Hun Sin Gwoon Choy Lee Fut Chen Family.
 • Członek nadzoru Polskiej Federacji KUOSCHU oraz Małopolskiego Okręgowego Związku WUSHU.
 • Posiadacz licencji i patentu strzeleckiegoLicencja, Nr L-65244/03/2020, Patent strzelecki, orzeczenie Nr: 57415/PAT/03/2019
 • Instruktor Sportu Strzelectwa Sportowego Nr 02/11/IS/K/2019
 • Instruktor Technik Linowych (potwierdzone formalnym uprawnieniem)  
 • Uprawnienie „Prowadzącego Strzelanie” Nr 10179/2019
 • Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – Zaświadczenie Nr POF-142063
 • Licencjonowany Detektyw – Licencja Nr 0007163  D-287
 •  Adept wieloletnich szkoleń  zespołu ochronno – szturmowego Zenith9 GSO Z-9 (Zenith9): https://www.youtube.com/watch?v=jOOFQNZlqM4&t=67s

 • Miłośnik narciarstwa i snowbordu. Właściciel strony internetowej poświęconej recenzjom stoków narciarskich www.gdzienanarty.eu.
 • Niegdyś członek aeroklubów: Krakowskiego i Śląskiego (sekcja skoków spadochronowych). Amator: windsurfingu, miłośnik samotnych nocnych wędrówek górskich i tenisa ziemnego, pszczelarz.

DZIAŁALNOŚĆ KOLEKCJONERSKA:

 • Miłośnik marki Saab – właściciel kolekcji samochodów tej marki, w której najcenniejszym egzemplarzem jest Saab 93 Deauville (kabriolet) z numerem seryjnym 04 (najniższym w Polsce), z limitowanej wersji 99 sztuk wyprodukowanych w 1999 roku, specjalnie dla upamiętnienia końca drugiego tysiąclecia.
 •  

*****

OBSŁUGA LUB WSPÓŁPRACA Z KILKOMA TYSIĄCAMI PODMIOTÓW

 MIEDZY INNYMI:

                                                                                                                                                                                         

                                                 

 

PODZIĘKOWANIA ZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z OBRONNOŚCIĄ POLSKI

UCZESTNICZYŁEM W REALIZACJI PROJEKTÓW W NASTĘPUJĄCYCH INSTYTYCJACH:

U PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

 

U PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

 

W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW: 

W MINISTERSTWACH (kilkudziesięciokrotnie):

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 MINISTERSTWORODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA

 

NA PODKOMISJACH W SEJMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (kilkudziesięciokrotnie):

 

W TRAKCIE PRAC W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM:

 

W BELWEDERZE:

 

OBSŁUGA WYBITNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z LISTY 100 NAJBOGATSZYCH POLAKÓW NP.:

 • Barbara Edelmuller-Generaux, właścicielka firmy BATIM otrzymała nagrodę w kategorii Liderka Biznesu. – znajduje się na  liście 100 najbogatszych Polek;

 

 • Elena Łukanowa, Dyrektor Generalny ADAMPOL  S.A. – w roku 2009 została wybrana Kobietą Przedsiębiorczą, w 2013 była laureatką rankingu 100 Kobiet Biznesu 2013 w kategorii przychód ze sprzedaży powyżej 50 mln, a w 2016 roku, otrzymała I miejsce w kategorii najlepszy pracodawca 2015 roku w plebiscycie Złotej Setki Przedsiębiorstw

 • Arkadiusz Muś, właściciel Press Glass Holding, otrzymał nagrodę Wizjonera ekspansji zagranicznej – znajduje się na liście 100 najbogatszych Polaków

 • Jan KolańskiCOLIAN – na liście 100 najbogatszych Polaków – właściciela marek: GOPLANA, JERZYKI, SOLIDARNOŚĆ, ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA, JUTRZENKA, FAMILIJNE, AKUKU, ORANŻADA HELLENA

Artur Toronowski i synowie – CITRONEX – na liście 100 najbogatszych Polaków (i z 4 największych importerów cytrusów w Europie)

.

OBSŁUGA NAJWIĘKSZYCH PODMIOTÓW W POLSCE LUB NA ŚWIECIE:

KGHM

GRUPA AZOTY

TAURON

 

******

MEDIACH

W GAZETACH, DZIENNIKACH, PORTALACH LUB PRASIE BRANŻOWEJ:

     

 

 

 

W TELEWIZJACH LUB PORTALACH YT:

 

 

 

W RADIU:

    

           

 

*

MOJA GALERIA

 

  

     

 

*******

MIAŁEM OKAZJĘ WSPÓŁPRACOWAĆ

Z WYBITNYMI LUDŹMI

Wojtek Kotulski – Mistrz Świata Akrobacji Lotniczej

redaktor Jan Pospieszalski – wybitny polski dziennikarz telewizyjny 

Janusz Wojciechowski – Komisarz Unii Europejskiej 

Maciej Wisławski – najwybitniejszy pilot rajdowy, wielokrotny Mistrz Europy w rajdach

prof. dr hab. Andrzej Świątkowski – wybitny naukowiec prawa pracy,

ex Kierownik Katedry Prawa pracy UJ, wykładowca najlepszych uczelni świata 

prof. dr hab. płk. SKW Witold Mazurek – Dyrektor Generalny

Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie 

 prof. dr hab. Jan Żaryn – wybitny historyk,

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im Romana Dmowskiego i Jana Padarewskiego

w Warszawie 

Ksiądz Prymas dr Józef Kowalczyk, wieloletni Nuncjusz Apostolski w Polsce  

 

Poseł Teresa Hałas i Senator Jerzy Chruścikowski – Przewodniczący NSZZ Solidarność RI

Dyrektor Biura Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

ś.p. redaktor Marian Leśniewski – sława Polskiego Radia: „RADIO TRUCK”  

*********

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I BADAWCZYCH W GAŁĘZI: PRAWO PRACY

 • obrona dysertacji doktorskiej na UJ z zakresu: „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego kierowcom międzynarodowego transportu drogowego”;
 • Prelegent referatu naukowego na zaproszenie Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych U.J. (05.05.2014r.) w temacie „Czas Pracy Pracowników Mobilnych”;
 • pomysłodawca, producent i współwłaściciela funkcjonującego na rynku programu komputerowego kadrowo płacowego – „VTS KADRY – PŁACE – TACHO”
 • pomysłodawca, producent i współwłaściciela funkcjonującego na rynku programu komputerowego BUS MANAGER – służącego do wyliczania „rozkładów czasu pracy kierowców”, wykonujących pracę na liniach regularnych do 50 km;  
 • pomysłodawca idei oraz treści, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, u Prezydenta RP oraz przed Parlamentem Europejskim Umowy o pomocy przy zbiorach – wdrożonej po polskiego porządku prawnego;
 • publikacji naukowejAnaliza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne) w wydawnictwie akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” tom 25 nr 2 str. 145-160 (2018r.), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy – piśmiennictwo polskie z 2018 roku Cz. II Warszawa 2019 r – pod nr ISSN-2392-3776

 • publikacji naukowej: „Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej” – publikacja  w czasopiśmie naukowym Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (2017r.), pod nr ISSN 1644-9126 

 • publikacji naukowej„Czas pracy kierowców niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę” w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2014r” str. 167 2014r.), pod nr ISSN 1429-9585

 • przygotowanie monografii habilitacyjnej „Eksplikacja relacji między krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi normami czasu pracy kierowców w kontekście rozporządzenia 561/2006 WE – ujęcie komparatystyczne” – w trakcie recenzji

 • książki/opracowanie naukowe: „Analiza regulacji normujących wypłatę diet i ryczałtów funkcjonariuszom SKW oraz SWW oddelegowanym poza SKW lub SWW”  (współautor – autor wiodący i redagujący) recenzje naukowe: prof. dr hab. Paweł Czubik (sędzia Sądu Najwyższego), prof. n. dr hab. Grzegorz Górski – Wydawnictwo naukowe: Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń, o nr ISBA 978-83-67201-43-8 

 • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń,

 • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer,

 • audiobooka: „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” część 1 – o nr ISBN 978-83-944734-0-2 rekomendowany przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

 • audiobooka: „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych” część 2 – o nr ISBN: 978-83-944-7341-9 rekomendowany przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Uczestnik licznych Podkomisji Sejmowych w zakresie nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców,
 • Autor ponad 100 publikacji lub opracowań internetowych oraz w czasopismach branżowych z zakresu ustawy o czasie pracy kierowców;
 • Autor licznych wywiadów do Rzeczpospolitej lub innych wiodących polskich dzienników z zakresu czasu pracy;
 • Pomysłodawca wzoru „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami”;
 • założyciel, współwłaściciel i Redaktor Naczelny portalu prawnego, poświęconego w szczególności prawu pracy www.JazdaPrawna.pl
 • założyciel o właściciela kanału prawnego na YT, poświęconego w szczególności prawu pracy dr Mariusz Miąsko prof. SGMK  
 • pomysłodawca i współautor obowiązujących do dziś regulacji w zakresie A – 1 oraz zasad delegowania pracowników mobilnych spoza UE, do krajów członkowskich UE (we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz centralą ZUS).
 • Inicjator oraz współautor uzgodnień oraz interpretacji wybranych regulacji Kodeksu Pracy z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Prawy w Warszawie;
 • Inicjator oraz współautor uzgodnień oraz interpretacji wybranych regulacji unijnego prawa pracy z Parlamentem Europejskim (vide:  https://jazdaprawna.pl/prace-w-parlamencie-europejskim/ )  
 • Autor licznych opracowań prawnych, dostępnych w internecie poświęconych zasadom wyliczenia wynagrodzeń pracowników delegowanych do krajów UE;
 • Autor oficjalnych imiennych podziękowań z mównicy Sejmu RP, za pomoc wdrożenia do polskiego porządku prawnego umowy o pomocy przy zbiorach;
 • Autor uzgodnień z Rządem niemieckim w zakresie ustalenia zasad wynagradzania polskich pracowników mobilnych, delegowanych do krajów Unii Europejskiej (w zakresie zasad obliczania bufor socjalnego płacy minimalnej);
 • Autor oraz inicjator w MSZ działań, skutkujących wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Umowy międzynarodowej AETR, regulującej międzynarodowe zasady czasu pracy kierowców;  
 • Adresat oficjalnych podziękowań Stowarzyszenie Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy Rzeczypospolitej Polskiej za zaangażowanie w pracach nad wdrożeniem do Polskiego systemu prawnego uregulowań AETR,
 • Autor „Słowa wstępnego” do Biografii prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego, Kierownika Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego , zatytułowanej: „AUTOBIOGRAFIA NIEKONTROWERSYJNA”;
 • realizacja w ramach Kancelarii Prawnej Viggen kilkuset procesów sądowych z zakresu prawa pracy. 

**********

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I BADAWCZYCH W GAŁĘZI: „PRAWO TRANSPORTOWE”

 • Wykonawca pierwszego w Polsce „Planu Transportowego” dla ZKGKM w Olkuszu, (na podstawie regulacji Ustawy o transporcie drogowym);
 • Uczestnik licznych Podkomisji Sejmowych w zakresie nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców;
 • Autor ponad kilkudziesięciu publikacji lub opracowań internetowych oraz w czasopismach branżowych z zakresu ustawy o transporcie drogowym;
 • Autor licznych wywiadów do Rzeczpospolitej lub innych wiodących polskich dzienników z zakresu ustawy o transporcie drogowym;
 • założyciel, współwłaściciel i Redaktor Naczelny portalu prawnego, poświęconego w szczególności prawu uregulowanemu w ustawie o transporcie drogowym – www.JazdaPrawna.pl; 
 • założyciel o właściciela kanału prawnego na YT, poświęconego w szczególności prawu ustawy o transporcie drogowym dr Mariusz Miąsko prof. SGMK; 
 • Uczestnik licznych podkomisji w Sejmie RP, w zakresie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (np. vide: https://jazdaprawna.pl/ );
 • Organizator 4 ogólnopolskich konferencji, dla przedsiębiorców branży TSL, poświęconych prawu transportowemu.
 • Audytor ponad 300 audytów w przedsiębiorstwach transportowych z zakresu prawa transportowego.

***********

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWUYCH LUB BADAWCZYCH W GAŁĘZI: „PRAWO PRZEWOZOWE”

 • Autor nowej argumentacji procesowej, która doprowadziła do zmiany linii orzeczniczej sądów, opartej na pracy naukowej, wykazującej, iż co do zasady podmiotem odpowiedzialnym za normatywne unieruchomienie ładunków (zgodnie z normą EN 12 195-1), jest nadawca a nie przewoźnik (przełom w 20 letnim orzecznictwie sądów);
 • Autor opracowania naukowego (monografii) „Prawne aspekty normatywnego unieruchomienia ładunków na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego” (aktualnie w trakcie recenzji naukowych i w przygotowaniu do druku);
 • Autor kilkunastu kluczowych dla rozwiązania problemów branży TSL opracowań i publikacji poświęconych odpowiedzialności nadawcy za normatywność unieruchomienia ładunków na gruncie regulacji polskiego oraz międzynarodowego prawa przewozowego;
 • Autor projektu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku, określającego zasady transportu ładunków po drogach publicznych na warunkach określonych w normie EN PN 12 195-1;
 • pomysłodawca, producent i posiadacz 2 patentów oraz wzorów przemysłowych na urządzenia do normatywnego transportu energetycznych słupów wirowanych – wdrożonego przez jedną z największych spółek energetycznych;
 • pomysłodawca, producent innowacyjnego systemu „SIATKO – PASÓW MINI”, służących do normatywnego unieruchomienia kruchych lub podatnych na zgniatanie jednostek ładunkowych;
 • pomysłodawca, producent innowacyjnego systemu pasków normatywnych do unieruchomienia szkła w transporcie;
 • pomysłodawca, producent innowacyjnego urządzenia „PRZECHYŁOMIERZ NORMATYWNOŚCI MINI”, służącego do badania integralności jednostek ładunkowych przewożonych na paletach, badającego skutki przyspieszeń występujących na skrzyni ładownej środków transportowych (w zakresie od 0,5 G do 0,8 G);
 • Audytor lub wykładowca w zakresie normatywności procesów załadunkowych w największych koncernach światowych (usytuowanych w Polsce np.: VW, Press Glass, TAURON S.A. SchattDecor;, FLEX, ArcelorMittal, Grupa Azoty, Azoty Puławy, Żywiec Zdrój, Maspex, Siarkopol, Grupa KGHM, KOŁO, Ardagh Glas, TUBĄDZIN, COM40, ect…);
 • pomysłodawca i producent oprogramowania „Manager Załadunku”, monitorującego normatywność unieruchomienia ładunków podczas przygotowania do transportu drogowego 

************

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB BADAWCZYCH W GAŁĘZI: „PRAWO BUDOWLANE” 

 • Autor opracowania naukowego (monografii) „Uwarunkowania Prawne organizacji strzelnic w Polsce – Stan prawny na marzec 2024 r”, wersja papierowa: ISBN 978-83-67201-50-6, wersja elektroniczna: ISBN 978-83-67201-51-3 recenzenci: dr hab. Paweł Bucoń, KUL oraz dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. AT – seria: Wydawnictwa Akademicka, Jagielloński Instytut Wydawniczy;
 • współpomysłodawca wdrożonych do polskiego porządku prawnych elementów przepisów prawa budowlanego w zakresie związanym z zasadami montowania systemów wentylacyjnych(Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);
 • współpomysłodawca wdrożenia do porządku prawnego regulacji związanych z montażem systemów rekuperacyjnych;
 • wiceprezes Stowarzyszenia  Inżynierów Instalacji Budowlanych „EKOLOGICZNY BUDYNEK”   

*************

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB BADAWCZYCH W GAŁĘZI: „PRAWO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ NOWYCH TECHNOLOGII”

 • Członek Grupy Roboczej AI przy Ministerstwie Cyfryzacji – w zakresie przygotowania propozycji nowelizacji regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem i wdrożeniem prawa AI,
 • Autor publikacji naukowej: „Cyfryzacja Prawa w dobie rozwoju sztucznej inteligencji”  – opublikowana w pierwszym tomie Prac Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie – 2024r
 • Członek Komitetu Organizacyjnego oraz moderator panelu Kolegium Nauk Prawnych SGMK pt. „Sztuczna inteligencja i prawo” (9 kwiecień 2024r), podczas największego naukowego międzynarodowego Kongresu Futurologicznego w Europie Środkowej „FUTURIST OF THE YEAR 2024”. Uczestnikami panelu byli wybitni profesorowie lub naukowcy z najwybitniejszych uczelni w Polsce i Europie: prof.Gennaro Terracianno, prof. Janusz Chełchowski, mec..Anna Nieć Mrzygłód, prof. Fabrizio Gulimondi, prof. Piotr Bilski.
 • Uczestnik i moderator naukowego panelu dyskusyjnego podczas Kongresu Naukowego Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie – „Sztuczna inteligencja w nauce i przemyśle” – nazwa panelu dyskusyjnego: „Cyberbezpieczeństwo, AI, Ustawodawstwo i Prawo Żywe”, w którym udział brali także: Prof. Gennaro Terracianno; mec. Jan Czarnocki, prezes Krzysztof Dyki (były vice Prezes ZUS, doradca Ministra Cyfryzacji),
 • Producent kilku programów komputerowych, w tym jednego opartego na AI (Bus Managter 2);
 • Laureat nagrody IBM, za opracowanie jednego z najbardziej perspektywicznych programów komputerowych w Polsce;
 • Laureat nagrody środowisk naukowych za opracowanie programu „Wirtualny Audytor” – występujący na rynku także jako LexTrans24 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB BADAWCZYCH W GAŁĘZI: „PRAWO ROLNE”

 • pomysłodawca i współautor treści projektu nowelizacji ustawy, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego „Umowy o pomocy przy zbiorach”,
 • uczestnik prac w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego  ustawy, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego „Umowy o pomocy przy zbiorach”, uczestnik konsultacji w Pałacu Prezydenta w zakresie ustawy, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego „Umowy o pomocy przy zbiorach”,
 • autor wzoru umowy o pomocy przy zbiorach,
 • współautor projektu ustawy o Rodzinnych Gospodarstwach Rolnych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa;
 • Zastępca Dyrektora ds. Innowacji centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie,
 • autor opracowania naukowego: Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne) w wydawnictwie akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” tom 25 nr 2 str. 145-160 (2018r.), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy – piśmiennictwo polskie z 2018 roku Cz. II Warszawa 2019 r – pod nr ISSN-2392-3776

***************

WYKAZ REFERENCJI – PODZIĘKOWAŃ – KOMENTARZY 

 

OD WYBRANYCH OSÓB Z KTÓRYMI MIAŁEM OKAZJĘ WSPÓŁPRACOWAĆ PRZEZ WIELE LAT:

Jolanta Pietrusza – TIR TRANS: „Mariusz Miąsko to dr House prawa”

Barbara Edelmuller Generaux – BATMIM: „Mariusz Miąsko to pełen pasji profesjonalista najwyższej klasy”

Sławomir Kacperczyk – UNITRANS: „Mariusz Miąsko to artysta w swojej dziedzinie”

Marcin Kuder – BIEGŁY SĄDOWY: „Mariusz Miąsko to jest żywa legenda prawa w tym kraju”

Ireneusz Komorowski – STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW: „Podczas prac w Ministerstwie Mariusz Miąsko stanął na wysokości zadania”

prof.  Andrzej Świątkowski – ex Wiceprzewodniczący komitetu Spraw Społecznych RADY EUROPY: „Dr Mariusz Miąsko to ekspert międzynarodowego prawa pracy”

Marcin Skubisz – Inspektor ITD: „Mariusz Miąsko to wysokiej klasy specjalista w prawie krajowym i międzynarodowym”

 

PODZIĘKOWANIA Z SEJMU RP, INSTYTUCJI LUB WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Podziękowania dla dr Mariusza Miąsko za pomoc w ratowaniu kaliskiej przychodni – https://jazdaprawna.pl/podziekowania-dla-dr-mariusza-miasko-za-pomoc-w-ratowaniu-kaliskiej-przychodni/

Precedensowy wyrok na korzyść podwykonawcy! Specjalne podziękowania dla dr Mariusza Miąsko i Kancelarii Prawnej Viggen! https://jazdaprawna.pl/precedensowy-wyrok-na-korzysc-podwykonawcy-specjalne-podziekowania-dla-dr-mariusza-miasko-i-kancelarii-prawnej-viggen/

Stowarzyszenie „Ekologiczny Budynek” z podziękowaniami dla dr Mariusza Miąsko i Kancelarii Prawnej Viggen https://jazdaprawna.pl/stowarzyszenie-ekologiczny-budynek-z-podziekowaniami-dla-dr-mariusza-miasko-i-kancelarii-prawnej-viggen/

Podziękowania dla dr Mariusza Miąsko po prelekcji w ramach spotkania „Bezpieczeństwo w Magazynie i Centrum Dystrybucyjnym” https://jazdaprawna.pl/podziekowania-dla-dr-mariusza-miasko-po-prelekcji-dlaczego-i-w-jaki-sposob-zdaniem-polskich-sadow-nadawcy-a-nie-przewoznicy-musza-unieruchomic-ladunki-zgodnie-z-norma-pn-en-12-195-1/

Inspektorzy PIP dziękują M. Miąsko – Prezesowi Kancelarii Prawnej Viggen https://jazdaprawna.pl/aetr-inspektorzy-pip-dziekuja-kancelarii-prawnej-viggen/

„Z KANCELARIĄ PRAWNĄ VIGGEN SC mamy przyjemność współpracować od dwóch lat. Fakt, że prawnicy Kancelarii Viggen dysponują dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą praktyczną, pozwala nam owocnie tę współpracę kształtować zarówno w zakresie kontroli wewnętrznej jaki i szkoleń kierowców i pracowników administracyjnych naszej firmy.”

ADAMPOL S.A.

„Firma Mostva Sp. z oo (…) ma przyjemność rekomendować Kancelarię Prawną Viggen jako partnera godnego zaufania i współpracy. Kancelaria Prawna Viggen świadczy profesjonalnie usługi w zakresie audytu firmy transportowej, w ramach, którego można zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania, ale również ograniczyć koszty prowadzenia.”

MOSTWA Sp. z o.o.

„Publikacja ta (Audiobook „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy przerw i odpoczynków”)może skłonić do przemyśleń i analizy, a także do podejmowania świadomych, i co najważniejsze zgodnych z prawem decyzji. W firmach transportowych odgrywać może ważną rolę profilaktyczną i prewencyjną. Publikacja Pana Mariusza Miąsko, oparta jest na wszechstronnej analizie przepisów prawa i uznać należy ją za merytorycznie poprawną, w dużej części nowatorką, ciekawą i niewątpliwie w środowisku osób działających w branży transportowej bardzo potrzebną”

Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego

Podziękowania z mównicy Sejmu RP dla Kancelarii Prawnej Viggen za pomoc w opracowaniu nowej tańszej umowy:

https://jazdaprawna.pl/podziekowania-z-mownicy-sejmu-rp-dla-kancelarii-prawnej-viggen-za-pomoc-w-opracowaniu-nowej-tanszej-umowy/

 

PODZIĘKOWANIA LUB POZYTYWNE WPISY POD PUBLIKACJAMI, OPRACOWANIAMI LUB FILAMAMI:

UWARUNKOWANIA PRAWNE ORGANIZACJI I REALIZACJI STRZELNIC W POLSCE – opinie pod publikacją

Mateusz Stanisz 19 października 2023 W 17:26

Panie Mariuszu, Zrobił Pan kawał dobrej roboty. Sam publikuję w tematach strzeleckich od 9 lat. Od 2 szukałem kogoś, kto rozbije temat strzelnic właśnie w ten sposób. Chciałbym prosić o kontakt z Pańskiej strony, żebym mógł bardziej osobiście podziękować i zaproponować ewentualne wsparcie, jeśli Pan zechce.

Pozdrawiam, Mateusz Stanisz

info@omnisarma.pl

Zbigniew Mertin 21 lutego 2024 W 19:43

Dzień dobry Panie Mecenasie. Już jakiś czas temu trafiłem na Pana publikację i postanowiłem się z Panem skontaktować, ponieważ sam napotkałem na problemy z otwarciem strzelnicy a władze samorządowe bynajmniej nie były pomocne. Do tego momentu już ponad rok walczyłem o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, korzystając z pomocy dwóch prawników. Kontakt z Panem Mecenasem był, jak się okazało, „strzałem w dziesiątkę” 🙂 Od czasu przejęcia sprawy przez Pana Mecenasa Mariusza Miąsko do czasu zatwierdzenia regulaminu strzelnicy minęło niespełna dwa miesiące. Efektem tej współpracy jest zatwierdzenie regulaminu strzelnicy w Kosorowicach (gm. Tarnów Opolski, woj. opolskie). Chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować za skuteczną pomoc. Z ogromną przyjemnością obserwowałem pracę i organizację Kancelarii Viggen: przez cały czas byłem na bieżąco informowany o planowanych i podejmowanych w moim imieniu działaniach oraz o ich efektach. Mam nadzieję, że Pan Mecenas osobiście przyjedzie przetestować strzelnice. Serdecznie zapraszam.

Łukasz Brzuszkiewicz 22 lutego 2024 W 16:46

Dzień dobry. Zadania z grupy tych „niemożliwych” stają się banalnie proste jeśli ich realizację powierzymy profesjonalistom! Tak było i w moim przypadku. Będąc pewnym, że spotkam się z decyzją odmawiającą zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, procedowanie wniosku powierzyłem Kancelarii Viggen. Jeśli miałbym określić ten zespół w dwóch słowach, to na myśl przychodzą mi tylko: SKUTECZNI PROFESJONALIŚCI !!! Dosłownie „zbombardowali” Urząd Gminy a następnie SKO „masą papieru”. I tak- po upływie niespełna 4 m-cy w miłej, sympatycznej atmosferze- mamy kolejną strzelnicę..tym razem na Mazurach: ***Strzelnica „LUCKY LUKE” w Wilkaskach/k. Giżycka tel. 604-175-226 (woj. warmińsko- mazurskie) *** Pan Mariusz Miąsko jest Gościem Honorowym! Także zapraszam podczas wakacyjnego urlopu w Sercu Wielkich Jezior Mazurskich!!! DZIĘKUJĘ !!!

januszd 22 lutego 2024 W 19:32

Moja przygoda z własną strzelnica rozpoczęła się od oczywiście bojów z wójtem , zażądał pozwolenia , odbioru budowlanego i masę różnych uwarunkowań których spełnienie nie było możliwe , po przekazaniu sprawy Kancelarii Viggen po 10 dniach wydarzył się cud , otrzymałem zatwierdzony , podpisany przez tego samego wójta który wcześniej żądał masy papierów , regulamin strzelnicy, usiadłem z wrażenia , jak to ? wystarczyło jedno zaznaczam jedno pismo przygotowane przez K.P. Viggen i to wójt usiadł , zapłakał i podpisał. od sierpnia zaczynamy zabawę z własną strzelnica. wójta zaproszę na otwarcie , jak i cały zespół K.P. Viggen

januszd 3 marca 2024 W 17:29

podejrzewam że wójt przed podpisaniem oddaje to do analizy do swojego doradcy prawnego,trudno byłoby żeby wójt znał się na wszystkich bądź tylko nawet części przepisów i decyzję czy podpisać czy nie podejmuje prawnik gminny tak że najlepiej przekazać to prawnikom , i niech sobie podyskutują , bo przeciętny obywatel nie ujedzie z tym sam , także byłem przerażony jak otrzymałem pierwsze pismo od wójta o uzupełnienie dokumentacji, chłopie niedługo naczelny geolog musiałby być zaangażowany ale jak się wzieła za to kancelaria viggen to tak jak pisałem wczesniej 10 dni i otrzymaliśmy zatwierdzony regulamin , i naczelny geolog został odwołany 😉

Bartek 13 marca 2024 W 10:48

Przedstawię pokrótce sytuację. Burmistrzowi po roku czasu, przed zbliżającymi się obecnie wyborami „odwidziała” się nasza strzelnica i postanowił wszcząć postępowanie mające na celu uchylić prawomocną decyzję o zatwierdzeniu regulaminu która nie podlega odwołaniu którą sam zatwierdził rok wcześniej. Dodatkowo nasłał na nas nadzór bud. Do tego doszła nagonka na strzelców, strzelnice aby wystraszyć mieszkańców. Pomimo że strzelnica jest zlokalizowana z dala od zabudowań. Poprosiliśmy o pomoc prawną Kancelarię Viggen i jej prezesa prof. u. dr Mariusza Miąsko. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu i strategii działania tej kancelarii oraz życzliwości dr Mariusza Miąsko. Obecnie jesteśmy w stałej współpracy i zostały podjęte działania mające na celu umorzenie postępowania. Jeśli macie problemy z uruchomieniem strzelnicy to gorąco polecam tą kancelarię. Z pozoru sprawy trudne czy nie do przeskoczenia jak chcą to przedstawić niekompetentni urzędnicy, okazują się jak najbardziej do rozwiązania.

# 191/4 Wojna o regulamin – dobra nowina – opinie pod filmem

https://www.youtube.com/watch?v=k9X0fvZK9kY

@wojciech_migda

Rewelacyjny materiał! Dzięki takim bardzo cennym materiałom więcej strzelnic będzie mogło powstać a i urzędy będą szybciej procedowały odpowiednie wnioski. Bardzo serdecznie dziękuję!!!

@sawekmirzejewski5658

Dobra robota

@1mierek

…LUDZIE !!!…po trzech latach i trzech miesiącach kotłowania się z gminą przez mnie i adwokata dzisiaj otrzymałem decyzję o zatwierdzeniu regulaminu! …chyba pójdę do Lichenia na kolanach…niech moc będzie z wami… 

Konferencja Prasowa w Durdach. #ProtestRolników, Próba Przełamania Impasu… – opinie pod filmem

https://www.youtube.com/watch?v=_uU8aHgLi10

@krystynawojtakowska

Brawo dla Pana prawnika  CAŁA POLSKA Z ROLNIKAMI

@johnrambo3631

Mądra przemowa Pana mecenasa. Takich ludzi potrzeba, a Polska będzie znów silna!

@user-tt3bk7nh8t

To było prawdziwe wsparcie dla Rolników i innych Grup protestujących w wykonaniu tego Prawnika.

@ryszardgaliszewski8289

Serce się raduje jak pana się słucha rolnicy jesteśmy z wami wszyscy Polacy pozdrawiam!!!

@m.w.69252

Brawo dla Pana prawnika, ma Pan prawdziwe ,,jaja,,!

@cecyliamachlanska63

madry czlowiek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@wojtekwojtek9112

Brawo za pomoc rolnikom brawo Panu

@KunaGorska

Mądry człowiek.

@moris-low

Niskie ukłony dla Pana prawnika. Musimy sobie pomagać inaczej zostaniemy zniszczeni.

@agnieszkauryga252

Wielki  Szacunek dla  Pana PRAWNIKA.   Oby to byla prawda co Pan mówi. Bo CI BIEDNI POLSCY ROLNICY CIERPIĄ, SA GŁODNI I ZMARZNIĘCI.  walczą  za nas. . Niech Pan Bóg błogosławi tym biednym rolnikom

@EwaWalczak-hf2ue

Brawo dla Pana prawnika,takich ludzi jak pan właśnie nam potrzeba

@mintu3703

Pan prawnik to fachowiec jest wielki szacunek swój chłop jest

@ryszardgaliszewski8289

Boże nareszcie obrońca rolnikow i nas wszystkich dzieki badzo!!!batdzo!!! Dla pana!!!

Spółka Skarbu Państwa żąda od rolnika 1,3 mln za zablokowanie torów. Przyjechał prawnik (26.02.2024) – opinie pod filmem

https://www.youtube.com/watch?v=FsF-5XkUI0w

@Mara-qw6se

SZACUNEK DLA PANA PRAWNIKA. ROLNICY POTRZEBUJĄ WSPARCIA PRAWNIKÓW NA GRANICY  .

@danutaszymaniak1133

Takich prawników nam potrzeba . Brawo panie prawniku będziemy pamiętać o panu

@rentre5888

Brawo dla prawnika .Cała POLSKA Z ROLNIKAMI

@ABak-jx6yz

Szacunek dla pana Mecenasa, Rolnicy nie dajcie się zastraszyć, naród jest z wami, nie pozwolimy im was skrzywdzić.

@bernadettazielinska7843

Brawo panie prawniku. Za rolnikami stoi CAŁY NARÓD!

@Irena-ux8qv

Chylę glowę przed Panem Prawnikiem, dziękuje za prawdęi pomoc Panu Rolnikowi Piotrowi

@tylkojezus8863

Mądrze mówi ten prawnik, niech Bóg mu błogosławi. Miło, że nie wszystkim jest obojętny los Polski

@genowefagornisiewicz6052

Pan prawnik okazał klasę,patriotyzm

@danutadomian7168

Brawo dla prawnika wielki szacunek dla wszystkich rolnikow.

@joannabatug9871

Dziękujemy Panie Prawniku za to co pan robi dla narodu Polskiego

@user-pm7tk1od2s

Wielkie dzięki za pomoc Panu Rolnikowi jest Pan Wielki Polak dziękujemy ️🇵🇱

@pawelpawe3751

Pan prawnik pozamiatał. Brawo

@bys3822

Mądrego to miło posłuchać. Czuć honor w głosie.

@betagama

Wielki Szacunek dla Pana Prawnika.Super Gość.🇵🇱️️️️️️️

@mgologo8381

Wielki szacunek dla Pana Prawnika.🫡

@annan6622

Szacunek dla wszystkich Rolnikow i  dla pana Prawnika

@hannaszymanska7987

Panie Prawniku jest pan Wspaniały️️️

@user-ln2ro1di5w

Takich ludzi trzeba w rzadzie!

WSPANIAŁY CZLOWIEK.

To tak dla Nas Polakow wiele znaczy, ze sa jeszcze PRAWDZIWI PATRIOCI

@magorzatakaczmarczyk2899

Szacunek dla pana prawnika za odwagę i poświęcenie dziękuję panu.

@ewaszpadzinska9721

Brawo dla pana prawnika!!!!🇵🇱🇵🇱🇵🇱

@dariuszwierzbowski424

Brawo panie Mariuszu musi pan bronić Polaków

@polaQ-animations

Brawo dla Pana Prawnika!!! Takich prawych ludzi nam potrzeba! Kochani Rolnicy my –  zwykli Polacy jesteśmy z Wami  🇵🇱 Wy jesteście solą tej ziemi, bez Was nie ma nas!

@helenalind5906

Super Super Rolnicy Brawo Brawo Brawo Panie Mecenasie Dziekujemy

@elzbietamichalak2692

Brawo Panie Prawnik,jest Pan prawym człowiekiem

@adelakowalska7046

Przy dzisiejszych rzadach mozemy wsxystkiego sie spodzireac brawo panie prawniku!

@andrzeju1505

Brawo  Rolnicy Brawo pan profesor prawa wielkie Brawa dla Pana Obroncy ktory broni Prawa Rolnikow Brawo Panie Mecenasie

@borowik888

Wielkie brawo dla rolników i prawników którzy ich wspierają. Cała Polska Was popiera, nie poddawajcie się! Prawnicy pomagajcie rolnikom, walczcie razem o Polskę! Cała Polska popiera protesty, nawet samorządy, tylko nie ministerstwa

@Aedek1

Bardzo mądrze mówi ten Pan Prawnik.

@elzbietakrystyjan4163

Dzięki Bogu że Polska ma prawych prawników, super słowa Pana Mecenasa

Niech Bóg Was prowadzi ,jesteśmy z wami sercem  i modlitwą 🇵🇱

@annajuchniewicz9783

Szacunek dla pana .Dziękuję w imieniu Polaków bo o to walczymy

@ewagarre2017

Brawo prawnik! Popieram i pozdrawiam.

@user-tm4pd7bn6k

Brawo brawo Panie mecenasie. Wielki szacun dla Pana. Jestem naprawdę pod wrażeniem Pana serca i pracy dla rolnikow . Dziękuję Bogu że są jeszcze tacy prawnicy jak Pan !!!

@robertmiszczak2467

Az milo sluchac tak madrych naszych mecenasow pozdrawiam i popieram.

@user-sy8jh8rr3z

Brawo dla pana prawnika za swoją postawę i zaangażowanie w obronę polskich rolników popieram wasz protest należy wyjaśnić tą sprawę i winnych ukarać bo czują się bezkarni.

@jolantaurban7855

Szacunek dla Rolnikow i Prawnika!!!!!!!!!!!

@jolantawozniak4373

Szacunek dla ROLNIKOW i PANA PRAWNIKA

@vaianadeli6368

Bardzo mądry prawnik ,,,,bravo rolnicy jesteśmy z wami

@iosia9

Jestem pod wrażeniem Pana Profesora. Brawoooo! To jest konkretny mówca z pełnym pakietem argumentów prawnych. Takich ludzi nam potrzeba. Jestem dumna, że tacy się objawiają. Kłaniam się i trzymam kciuki za jutro

@helenapodyma7372

Panie Mecenasie jest pan Wielki brawo

@annakoebsch8365

Wielki szacunek i poparcie dla rolników są jeszcE uczciwe kancelarie prawne

@user-yl4in8dd2e

Szanowny Panie Prawniku. Bardzo dziekuje, jako Polka, ze stanal Pan w obronie Poszkodowanego. Sa jednak zacni Ludzie. Serce sie raduje.

Mam prosbe. Czy mozna udostepnic tresc tego pisma, wraz z podpisami?. Jesli, tak, to mysle, ze nastepny chetny do zastraszania, pomysli.

Panie Rolniku. Ciesze sie, ze po ciezkim stresie ma Pan Obronce. Bog z Wami.

@mariapredka5729

Brawo,brawo-Panie Mecenasie wszystko w punkt.jest Pan wspaniałym   człowiekiem.

@ewaborkowska5533

GENIALNE WYSTĄPIENIE brawo P. Mecenasie

@jolantagebala-wgefaculty780

Brawo dla Pana  prawnika  BRAWO.  BADZMY Z ROLNIKAMI  A ZLODZIEJOM PRECZ

@michakwasniewski4978

Brawo panie Mecenasie, jesteśmy z rolnikami

@adelakowalska7046

Piekne merytoryczne wystapienie pana prawnika

@DK-ht9nq

Kłaniam się nisko Panu profesorowi. Jest Pan wspaniały! Profesjonalizm w całej okazałości. Takich ludzi nam potrzeba prawych prawdziwych Polaków. Cała Polska  z rolnikami

Rolnicy Negocjują z Policją Podczas #ProtestRolników w Durdach – opinie pod filmem

https://www.youtube.com/watch?v=5oVdgW2FWz0

@Nowar04

Brawo Panie Mecenasie! Takich ludzi ze swieca szukac!!!!

@milkeywhey2998

I dlatego prawnik powinien być na każdym proteście rolników

@user-fx9nx5tm1l

Cieszymy się że prawnik jest z Rolnikami,to jest wspaniały człowiek,chce prawdy.

@elizawosik1337

BRAWO PANIE MECENASIE .DZIĘKUJEMY PANU ZA PRAWNĄ FACHOWĄ POMOC.  Co to za draństwo z piekła rodem rządzi w Naszej Umiłowanej Ojczyźnie Polsce. Hańba takim ludziom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@wojtekwojtek9112

Wystarczy jeden prawnik i policja zachowuje się jak normalny  człowiek. Brawo dla Pana Mecenasa

@ziemkakoska2288

Duzo milosci i zdrowia w zyciu, Panie Mecenasie 

@user-fx9nx5tm1l

Takich ludzi jak Mecenas trzeba nam w Polsce.

@dorkac.2088

Bardzo MĄDRA OBRONA przez Pana MECENASA.. SZACUN 🇵🇱🇵🇱

@arturpiesak5464

jeden konkretny prawnik i pozamiatane.Brawo rolnicy.Nie poddawać sié

@user-fx9nx5tm1l

Nareszcie Mecenas jest z ludem i chce prawdy.

@Toska2023

Slucham i odzyskuję wiarę w porządnych prawników.

@zubrzubrowka7829

Takich ludzi jak ten prawnik w rządzie potrzeba. Byl by wreszcie porządek.

@czarnakawa1698

Wsparcie prawne  potrzebne i bardzo merytoryczne

@wieslawwiz

Brawo pan mecenas, brawo rolnicy

@lovepoland920

Takich ludzi jak Pan Prawnik nam potrzeba – mega szacunek i pozdrowionka. Widać, że  prawdziwy patriota i dobro narodu jest dla niego najwyższą  sprawą. Stanął  w obronie rolnikow w slusznej sprawie...

@jakubjasinski4562

Pan Prawnik Mega Szacunek

@marzena7443

Zebysmy mieli ,takich mecenasow i prokuratorow ,nasz kraj nie byl by skorumpowany ,brawo

@XX-jh5wk

6:30 Brawo dla prawnika że broni rolnikow

@pawelzdunek6942

Swietna postawa pana prawnika

@m.w.6925

Ten policjant się strasznie mota. Nie ma pojęcia o prawie i myślał, że im coś rozkaże i koniec Brawo Panie mecenasie!!!

@user-fx9nx5tm1l

Trzeba ładu w Polsce,Rolnicy wiele wykryją nieprawidłowości , przy okazji manifestacji.Dużo rzeczy po wyłazi,różnych nieprawidłowości. Boże ratuj Polskę,Polska musi się oczyścić i nawrócić do Boga,żeby już iść dobrą drogą z Bogiem z prawdą. Kłamstwa już nikt nie chce.Nie możemy być ciągle oszukiwani z każdej strony,chcemy żyć w prawdzie i współistnieć ze sobą w pokoju ,spokoju i radości z życia.Wspieramy z całego serca Rolników i Mecenasa, jesteście wspaniali,silni i niestrudzeni.Trzeba Polskę uporządkować.

@user-fn2js6vh7r

Brawo Panie Mecenasie juz najwyszy czas zeby Rolnicy mieli poarcie I nickt ich nie traktowal jako ciemnych bo to oni nas zywia i ciezko robia

@magorzatapytel9856

Odnoszę wrażenie że rozmawia Nasz Polak z Naszym Polakiem.

Panie Mecenasie, proszę objąć opieką Nasz Kraj.

@ewakozik6883

Brawo dla mecenasa

Polska jest nasza,

@user-fx9nx5tm1l

Trzeba rozwiązywać problemy trojstronnie,Burmistrz,Rolnicy, Przewoźnicy i Mecenas. Trzeba wiedzieć co kto mówi, żeby nie było niedomówień , żeby wszystko było jasne.Mecenas jest wspaniały,prawdziwy człowiek,prawdziwy Polak.

@jacekjaworski3321

Spokojna rozmowa, argumenty. Elegancko

@viktorhemmings2499

BRAWO PANIE MECENASIE.!!!!!

@user-fq9qq4kx2b

Takich ludzi jak Pan mecenas potrzeba na każdym proteście, nie dajmy się zastraszyć Policji i innym służbom!!! Potrzeba jak najwięcej adwokatów współpracujących z rolnikami!

@zbyszekbialo8613

Bardzo mądry człowiek Fajnie ze chce pomoc rolnikom

@roy1171

Brawo rolnicy 🇵🇱 szacunek równie wieki dla Pana Mecenasa , jest Pan nie tylko fachowcem ale prawym człowiekiem 🇵🇱

@user-nf2fz6lx9l

BRAWO DLA PANA MECENASA PROSZĘ POMAGAC TYM NASZYM ROLNIKOM BO ICH ZNISZCZĄ

@ukaszkurek3590

podzìękowania dla pana prawnika

@abstrahujacod5130

Ale policjant jest niekompetentny  a brawa temu prawnikowi bo gościu jest dobrym negocjatorem i naprawdę robi to profesjonalnie

@marlena4288

Brawo Mecenasie

@mariuszmarcinek4934

Pan mecenas mistrz w swoim fachu. Dajcie jakiś namiar na jakąś zrzutkę dla Pana mecenasa. Dorzucę się, należy się Panu mecenasowi. Mega gość. Pozdrawiam

Trucks&Machines to ogólnopolski miesięcznik specjalistyczny, poświęcony szeroko pojętej branży transportu drogowego oraz pojazdom i maszynom wykorzystywanym w branży budowlanej i w budownictwie drogowym.

 

DZIĘKUJĘ ZA WYTRWAŁOŚĆ

I

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY