O autorze bloga

REALIZUJĘ „MISSION INPOSSIBLE”

DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW

RÓŻNYCH BRANŻ

Między innymi: prawnik, naukowiec, przedsiębiorca, dziennikarz, wynalazca…

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Współpracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości), w zakresie działalność naukowo-badawczej z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej.

Autor raportu dotyczącego funkcjonowania struktur mafijnych i przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, skupionej przy niektórych międzynarodowych koncernach budowlanych, realizujących budowę dróg i autostrad: „Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”. 

Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku (Ministrze) Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

Ekspert prawny NSZZ RI „Solidarność”

Wielokrotny Konsultant w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Rodziny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Środowiska. Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologi, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów etc

Adresat prawdopodobnie jedynych oficjalnych imiennie wyrażonych podziękowań (w historii polskiego parlamentaryzmu) z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu za wdrożenie do polskiego systemu prawnego nowego rewolucyjnego rodzaju umowy zatrudnieniowej: VIDEO z Sejmu RP (wersja skrócona)VIDEO z Sejmu RP (wersja pełna)  

Redaktor Naczelny Portalu JazdaPrawna.pl Nr Rej. Pr. 2913 (jeden z największych i najbardziej znanych polskich portali branży TSL)

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

Autor i współautor ponad 230 publikacji prawnych (zestawienie jest uzupełniane) dotyczących w szczególności:

 • europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,
 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,
 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
 • prawa przewozowego,
 • prawa mocowania ładunków,
 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
 • prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych,
 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
 • międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010,
 • prawa administracyjnego branży TSL,
 • elementów prawa ruchu drogowego
 • prawa pracy w rolnictwie.

Autor i współautor ponad 200 interwencji prawnych pro publico bono do instytucji krajowych oraz unijnych:

 • Sejm RP,
 • Ministerstwo Transportu,
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Finansów
 • MPiPS,
 • GIP,
 • PIP,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • GITD,
 • MSZ,
 • Sąd Najwyższy,
 • RPO,
 • NIK, 
 • Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP,
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski.

Z wykazem interwencji można zapoznać się pod adresem: http://najlepszadroga.pl/category/interwencje-stowarzyszenia/

Autor projektów nowelizacji ustaw:

 • ustawy o transporcie drogowym,
 • ustawy o kierujących pojazdami,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy prawo przewozowe,
 • uregulowania dot. unieruchomienia ładunków,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Autor:

  • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń,

  • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer,

  • dwóch audiobooków „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” oraz „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”, rekomendowanych przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

  • podręcznika (w przygotowaniu do wydania): „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia 561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie pracy kierowców,

  • Publikacji naukowej: Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne) w wydawnictwie akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018 r.), 

  •  publikacji na niezależnym forum publicystów www.salon24.pl (http://adminkpv.salon24.pl/562527,blad-msz-i-mt-kancelaria-prawna-viggen-interweniuje-ws-aetr).

Współautor:

Wykładowca: 

   • prawa przewozowego na zlecenie OiRP w Krakowie na zajęciach dla aplikantów radcowskich (2015 r.);

   • zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym;

   • sześciu edycji wykładów dla przedstawicieli największych krajowych i międzynarodowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesu załadunków oraz mocowania ładunków. 

Prelegent kilkunastu konferencji w zakresie prawa transportowego, a w szczególności transportowego prawa pracy i prawa przewozowego:

Założyciel i współwłaściciel:

   • największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.,

   • kilku spółek specjalizujących się w informatyzacji prawa transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL:

VTS Project Sp. z o.o.,

Invent Software s.c.,

Ma&Ma Soft Sp. z o.o.,

Pomysłodawca i twórca programów komputerowych dla branży transportowej:

   • „Wirtualny Audytor”,
   • „Przedstawiciel Zagraniczny”,
   • „Koniczynka”,
   • „VTS – ewidencja czasu pracy”,
   • „VTS – wynagrodzenia”,
   • „Bus Manager”,
   • „Silnik Prawny”,
   • „VTS E-urlopówka”.

‚Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL, wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat lub też mających niebawem tam się pojawić (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_LexTrans242.jpg).

Z kolei IBM Smart Group doceniło innowację rozwiązania VTS PROJECT, który wyróżniony został przez nich jako jeden z czterech najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_VTS-small_white.jpg).

Współautor wzoru przemysłowego oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym w zakresie urządzeń do mocowania w transporcie słupów wirowanych (nr wzoru przemysłowego 21558 oraz 21988: http://logistictechnologies.pl/nasze-projekty/. Świadectwa rejestracji dostępne są pod adresem:

Ekspert udzielający od 17 lat dziesiątek wywiadów dla polskich mediów z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego dla:

   • RMF,
   • Radio WNET
   • TV REPUBLIKA
   • TV TRWAM
   • Polskiego Radia 24,
   • Radio Kraków,
   • Programu I Polskiego Radia,
   • TVN24,
   • Polsat Biznes,
   • TVP Kraków,
   • Rzeczpospolita,
   • Dziennik Gazeta Prawna,
   • Gazeta Wyborcza,
   • Polski Traker,
   • Polska Gazeta Transportowa,
   • Truck&Machines,
   • Transport Polski,
   • etransport.pl,
   • forumtransportu.pl,
   • portal-transportowy.pl,
   • gazeta.pl,
   • tokfm.pl,
   • bigchina.pl.

Absolwent Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia (kod zawodu 242310,242307, z zaświadczeniem o ukończeniu kursu można zapoznać się pod adresem: http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2016/05/002.jpg).

Reprezentant prawny z ramienia NSZZ Solidarność RI w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych pochodzących spoza Unii Europejskiej:

Wielokrotny uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym oraz wielu innych Podkomisji orz zespołów parlamentarnych.

Niektóre z sukcesów

 • autor uwzględnionych przez KE poprawek błędów unijnego prawa transportowego (w szczególności zał. nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE),
 • autor pierwszego w Polsce Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. Planu Transportowego dla ZKGKM w Olkuszu (http://www.zkgkm-olkusz.pl/upload/plan%20transportowy%20ZKGKM%20Olkusz.pdf),

 • autor wniosków do MSZ, skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego dwóch nowelizacji kluczowych umów międzynarodowych branży TSL – Umowy AETR oraz Umowy ATP,

 • zaprzestanie nakładania nielegalnych kar przez GITD za każdą bramownicę Viatoll po szeregu następujących interwencji: dwukrotnie u RPO, NIK, wielokrotnie GITD i Ministerstwie Transportu, w mediach m.in. „Rzeczpospolita”, „Polsat”, „TVN24”, RMF,

 • zaprzestanie przez GITD nielegalnego ważenia DMC wagami do ważenia osi,

 • wykazanie na gruncie naukowym poprzez obronę pracy doktorskiej nieprawidłowości orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Licencjonowany instruktor sportowy (nr 27636/I/S/2008) i sędzia wushu (nr licencji: 10-III-08), były zdobywca I Miejsca w otwartych Mistrzostwach w systemie Choy Lee Fut w walkach i reprezentant Polski CLF w kung fu na PE w 2005 roku. Posiadacz honorowego tytułu Hun Sin Gwoon Choy Lee Fut Chen Family. Członek nadzoru Polskiej Federacji KUOSCHU oraz Małopolskiego Okręgowego Związku WUSHU.

Posiadacz licencji i patentu strzeleckiegoLicencja, Nr L-65244/03/2019, L-65244/03/2020, Patent strzelecki, orzeczenie Nr: 57415/PAT/03/2019

Instruktor Sportu Strzelectwa Sportowego Nr 02/11/IS/K/2019

Uprawnienie „Prowadzącego Strzelanie” Nr 10179/2019

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – Zaświadczenie Nr POF-142063

Licencjonowany Detektyw Nr 0007163  D-287 

Właściciel kanału na YT poświęconego strzelectwu taktycznemu: 13 STRZAŁ (https://www.youtube.com/channel/UCBPS2up2twlYKa-6JRMZk-Q/videos).

Członek zespołu Zenith9: https://www.youtube.com/watch?v=04mRhlLTQ9Y&t=92s

Miłośnik narciarstwa i snowbordu. Właściciel strony internetowej poświęconej recenzjom stoków narciarskich www.gdzienanarty.eu.

Niegdyś członek aeroklubów: Krakowskiego i Śląskiego (sekcja skoków spadochronowych). Amator windsurfingu, miłośnik samotnych nocnych wędrówek górskich i tenisa ziemnego, pszczelarz.

Miłośnik marki Saab – właściciel kolekcji samochodów tej marki, w której najcenniejszym egzemplarzem jest Saab 93 Deauville (kabriolet) z numerem seryjnym 04 (najniższym w Polsce), z limitowanej wersji 99 sztuk wyprodukowanych w 1999 roku, specjalnie dla upamiętnienia końca drugiego tysiąclecia.  

Współautor książki historyczno-biograficznej: Adolf Sokół – jeden z polskich losów” o nr ISBN 978-83-944734-0-2, poświęconej wyjątkowej postaci żołnierza wojny obronnej w 1939 roku, żołnierza AK, BCH, członka WICI, wybitnego społecznika.

Autor opracowania: „Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”.