Videoblog

 


 

W filmie wyjaśniam, czy przerwę dzieloną (przerywaną na części) można odbierać wyłącznie w kolejności 15+30 min. czy też można ją odbierać w kolejności 30+ 15 min. oraz czy można nadal odbierać ją w interwałach 15+15+15 min. (np. poza UE i EOG oraz Szwajcarią) w ramach umowy AETR.

Bardzo niewiele osób z branży TSL ma świadomość, że Komisja Europejska wyemitowała Wytyczną, która pozwala legalnie na każde 4,5 godziny prowadzić pojazd dłużej nawet o 15 minut dłużej – we vlogu wyjaśniam POD JAKIMI WARUNKAMI… Zapraszam!

 

W tym odcinku wyjaśniam jakie należy zadać pytanie kierowcy, aby w bardzo, bardzo prosty i bardzo szybki sposób ustalić ze 100%-ową pewnością, kiedy kierowca najpóźniej musi rozpocząć odbiór następnego odpoczynku tygodniowego…

 

Wyjaśniam jedno z większych i najczęstszych nieporozumień związanych z zasadami odbioru skróconego 9-cio godzinnego odpoczynku. Bardzo często uważa się mylnie, że kierowca może odebrać 3 skrócone 9-godzinne odpoczynki w ciągu tygodnia. Wyjaśniam dlaczego jest to informacja w oczywisty sposób nieprawdziwa oraz udzielam prawidłowej odpowiedzi.

Wyjaśniam jedną z mniej znanych kwestii związanych z zasadami odbioru odpoczynku tygodniowego regularnego i skróconego.

 

Wyjaśniam kilka kwestii dotyczących odbioru odpoczynku dziennego podzielonego na dwie części 3+9, o których bardzo często nie wie znaczna część uczestników branży TSL.

Serdecznie Państwu dziękuję za udział w moich trzech ostatnich wykładach: w Collegium Novum UJ (dla branży TSL) w Rawie Mazowieckiej oraz w Modlnicy pod Krakowem (dla producentów), w których uczestniczyło łącznie ponad 180 osób. Zapraszam na kolejne wykłady w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.

Wyjaśniam, czy faktycznie zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia 561/2006 WE możliwe jest w niektórych przypadkach podzielenie odpoczynku dziennego na promie na 3 części?

Angielskie organy kontrolne (podobnie jak Niemcy, Francuzi i Belgowie) będą wymierzać drakońskie kary za odbiór odpoczynków w pojazdach. Ale dodatkowo przewidziano sankcje za inne naruszenia…

Wyjaśniam bardzo ważny temat dotyczący zasad korzystania z tachografu podczas przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km.

Odpowiadam na jedno z najczęściej zadawanych pytań, jak oznaczyć dojazd z bazy na myjnię, stację paliw oraz jak oznaczyć prywatny powrót ciężarowym samochodem z bazy do domu i z domu do bazy?

Wyjaśniam jedno z większych nieporozumień w branży transportowej, dotyczące obowiązywania Zaświadczenia Działalności Kierowców czyli tzw. „urlopówek”. Wyjaśniam czy i w jakim zakresie Zaświadczenie nie obowiązuje.

Podczas najbliższego wykładu w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku powiem w jaki sposób można zwiększyć konkurencyjność polskiego transportu i przeciwdziałać zapędom krajów „starej” UE na wyeliminowanie naszych firm…

 

Wyjaśniam dokładnie, czy naprawdę można odbierać przerwę w zespole podczas jazdy zmiennika, skoro rozporządzenie 561/2006 WE nie przewiduje takiej możliwości.

 

W tym wykładzie wyjaśniam i rozwiewam jeden z największych mitów w zakresie powołania się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE.

 

Wyjaśniam kto tak naprawdę ma obowiązek unieruchomić ładunek w transporcie. Wyjaśniam jak unieruchomić ładunki w transporcie. Walczę z mitami na temat nieprawidłowego unieruchomienia ładunków.

 

Udzielam odpowiedzi na kolejne 3 pytania zadane przez widzów: 1) Czy można zamiast wpisu manualnego zrobić ręczny obrys na wydruku? 2) Jak zrobić wpis manualny w zespole? 3) Jak wypełnić „urlopówkę”?

W nagraniu wyjaśniam: 1) Czy przejazd samym ciągnikiem siodłowym na legalizację tachografu można oznaczyć jako OUT? 2) Czy odpoczynek trwający 100 godzin można zaliczyć do dwóch tygodni?

W tym odcinku wskazuję zarys podstaw prawnych świadczących, iż to nadawca, a nie kierowca i nie przewoźnik odpowiada za unieruchomienie ładunków. Dokładne omówienie prawne przedmiotowej kwestii znajdą Państwo na naszym portalu www.jazdaprawna.pl w panelu: Prawo Przewozowe i w panelu Unieruchomienie Ładunków.

Wyjaśniam, czy na kierowcę można nałożyć mandat za nieunieruchomiony ładunek skoro obowiązek unieruchomienia ładunku spoczywa na nadawcy?

 

Podsumowuję w niniejszym informacje zawarte w poprzednich filmach i wyjaśniam dlaczego prawo przewozowe, co do zasady nie przewiduje odpowiedzialności kierowcy i przewoźnika za unieruchomienie ładunku.

 

Film nagrany po spotkaniu z dr hab. Marcinem Zielenieckim, wiceministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które odbyło się w dniu 27 października 2017 roku w Warszawie w MRPiPS przy współudziale znamienitych gości: dyrektorów MRPiPS, dyrekcji ZUS, przedstawicieli PIP oraz znamienitych przedstawicieli pracodawców branży TSL. Przedmiotem ustaleń były zasady wydawania druku A1 na podstawie rozp. 883/2004 WE.

NOWA UCHWAŁA 7 sędziów Sądu Najwyższego ws. ryczałtów noclegowych. Rewizja części stanowiska Sądu Najwyższego. więcej na ten temat na portalu JAZDAPRAWNA.PL http://jazdaprawna.pl/2017/10/27/uchw… Tezę, że sędziowie SN wiele lat mylili się w tej kwestii udowodniłem na gruncie naukowym, broniąc ją podczas obrony pracy doktorskiej. Z jednej strony nie potrafię zrozumieć, dlaczego tyle lat SN tkwił w błędzie, ale z drugiej strony niezmiernie się cieszę, że lata pracy i konsekwencji przyniosły kolejny pozytywny efekt. Dosłownie niemalże w każdym miesiącu spotykam się z przejawami sympatii i poparcia ze strony nie tylko środowiska transportowego, ale środowisk sędziów sądów pracy, którzy podzielają optykę,  którą od wielu lat prezentuję w kwestii zasad wypłaty ryczałtów noclegowych. Jest to zresztą optyka doskonale znana pani Pierwszej Prezes prof. SN Marii Gersdorf, z którą wielokrotnie korespondowałem wskazując na błędne orzecznictwo SN w sprawach ryczałtowych. Jako ciekawostkę powiem, że Pani Pierwsza Prezes SN otrzymała ode mnie część mojej pracy doktorskiej, w której wykazałem tautologią oraz równaniami logicznymi, że pracodawca może ustalić wypłatę ryczałtów w wymiarze niższym niż 25% – więc SN doskonale znał moją argumentację.

 

Wyjaśniam, co mnie osobiście bardzo nie podoba się w rozwiązaniu prawnym, przyjętym przez polskiego ustawodawcę w związku z działaniem systemu KREPTD.

 

Szczególne podziękowania za nagranie tego odcinka składam widzom: vcccc oraz tachosfera. Odpowiadam na pytanie, czy w przypadku odpoczynku dzielonego 3+9 możliwe jest zastąpienie przerwy, pierwszą częścią przerwy dzielonej trwającej 3 godziny.

 

Omawiam wątpliwości dotyczące maksymalnego czasu na realizację odbioru odpoczynku tygodniowego skróconego.

 

Omawiam jedno z bardziej kontrowersyjnych i niedoregulowanych zagadnień w rozporządzeniu 561/2006 WE odnoszące się do zasad odbioru odpoczynków tygodniowych, gdy łącznie odpoczynek trwa np.: 120 godzin z czego połowa przypada na jeden tydzień a druga połowa przypada na drugi tydzień bezpośrednio po pierwszej części. Temat wywoła wiele niejasności interpretacyjnych wśród widzów jednego z poprzednich moich filmów, więc postanowiłem rozwinąć przedmiotowe zagadnienie. Odpowiedź na tak postawione zadanie problemowe ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia każdego kierowcy i spedytora. Będzie też odgrywało kluczową rolę w kwalifikacji tzw.: „poważnych naruszeń”, o których mowa w rozporządzeniu 2016/204 WE. Warto, wiec znać argumentację, pozwalającą podjąć linię obrony w razie wszczęcia przez ITD procedury utraty tzw.: „dobrej reputacji”.

 

Teraz każdy kierowca sam może osobiście sprawdzić czy otrzymuje wynagrodzenie we właściwym wymiarze… Omawiam niezwykły i nagrodzony przez IBM program VTS, służący do wykonania ewidencji czasu pracy, wyliczenia wynagrodzeń, wyliczenia świadczeń z tytułu podróży służbowej, wyliczenia wynagrodzeń płac minimalnych pracowników delegowanych, wyliczenia dopłat do płac minimalnych, wyliczenia oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń, wykonania raportów naruszeń rozporządzenia 561/2006 WE, wyliczenia rentowności frachtu (wersja BETA), wyliczenia wykonalności frachtu (wersja BETA), wykonania tzw.: „urlopówki” – Zaświadczenia Działalności Kierowców i wielu wielu innych funkcjonalności… Zachęcam do oglądnięcia filmu oraz odwiedzin strony: www.vtsproject.pl.

 

Omawiam nieprawidłową konstrukcję – rekomendowaną przez niektórych tzw. „doradców prawa pracy”, podczas hotelowych spotkań przy kawie dla branży TSL, zabierającą kierowcom część wynagrodzenia, co naraża pracodawcę na karę finansową i odpowiedzialność karną.

Opisuję nieprawidłowość wyliczenia płacy minimalnej kierowców, której dopuszcza się blisko 100% wszystkich przedsiębiorców delegujących pracowników do Francji. Nieprawidłowość odnosi się do zaliczenia ryczałtów noclegowych za odpoczynki regularne tygodniowe w kabinie – na terenie Francji. Skutki powyższego błędu są dwa: 1. kierowcy powinni często realnie otrzymać wynagrodzenie w większym wymiarze ubruttowione, 2. omawianych „ryczałtów” nie można wliczyć do płacy minimalnej a wiec pracodawca może spodziewać się zarzutu niewypłacania płacy minimalnej we Francji.

Dokładnie opisałem to zagadnienie w publikacji prawnej na portalu: www.JAZDAPRAWNA.PL. Od wejścia w życie systemu KREPTD – kierowcy, spedytorzy i przewoźnicy muszą w niektórych przypadkach odbierać podwójne przerwy i podwójne odpoczynki. Rzecz w tym, że w niektórych przypadkach przerwy i odpoczynki mogły zostać odebrane przez kierowcę i przewoźnika….ale nie w warstwie dobry pracowniczej. W takim przypadku trzeba będzie je odebrać…jeszcze raz…

W niniejszym vlogu wskazuję kilkanaście istotnych moim zdaniem dla branży TSL okoliczności, które miały miejsce w 2017 roku. W mojej opinii okoliczności te będą wywierać wpływ także w roku 2018. Należny jest wszakże pewien komentarz, a mianowicie w filmie wypowiedziałem się, iż wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności ryczałtów noclegowych zapadł początkiem 2017 roku, gdy tak naprawdę zapadł w końcówce 2016 roku, a w styczniu 2017 roku pracodawcy musieli po raz pierwszy wypłacić świadczenia z tytułu podróży służbowej na nowych zasadach. Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Omawiam kilkanaście elementów, które w mojej opinii będą wywierać największy wpływ na branżę TSL w roku 2018. Duże przedsiębiorstwa będą miały trudniej niż małe. Życzę wszystkim Państwu Szczęśliwego Nowego Roku 🙂

Prezentuję na moim kanale omówienie oraz ocenę aplikacji VTS, której jestem pomysłodawcą i producentem, nagrodzoną przez IBM w konkursie na najbardziej innowacyjne rozwiązanie w Polsce. Niezmiernie mnie cieszy, że mogę zaprezentować Państwu najnowocześniejsze w mojej opinii rozwiązanie w branży TSL, służącej do wykonywania: – raportów naruszeń 561/2006 WE, – raportów naruszeń czasu pracy kierowców, – łącznych dla całej pracy raportów ewidencji czasu pracy kierowców, – raportów ewidencji czasu pracy w poszczególnych krajach w których trzeba wyliczyć płacę minimalną, – raportów delegowania (podróży służbowych – wyliczenia diet i ryczałtów noclegowych), – raportów wyliczenia wynagrodzeń łącznych dla danego miesiąca, – raportów wyliczenia wynagrodzeń dla poszczególnych krajów, – raport wyliczenia amplitudy dla wyliczenia płacy minimalnej we Francji, – raport wyliczenia dopłat w państwach w których obowiązuje płaca minimalna (jeśli brakło środków z tytułu wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń z tytułu podróży służbowej), – raport oskładkowania i opodatkowania wynagrodzenia, Aplikacja VTS posiada także: – moduł automatycznej transmisji obowiązkowych raportów do programu „Przedstawiciel Zagraniczny”, do przedstawicieli zagranicznych we Francji, Niemiec, Austrii, Włoch i innych (dowolnych) krajach, – moduł wgrywania danych z plików DDD, GPS, XLS/XLSX przez kierowcę bezpośrednio z drogi (wprost z kabiny), – moduł wystawiania Zaświadczeń Działalności Kierowców (urlopówek), – moduł przesyłania „urlopówek” w formie e-urlopówki z podpisem elektronicznym, bezpośrednio na telefon/tablet/laptop kierowcy (zgodnie z Wytyczną Komisji Europejskiej), – moduł wykonalności frachtu (zgodnie z przepisami rozp. 561/2006 WE), – moduł automatycznej transmisji danych do programu księgowego Aplikacja VTS: – wykonuje operacje około 33% szybciej niż inne konkurencyjne aplikacje (czyli około 33% kierowców jest rozliczonych de facto za darmo), – aplikację opracował zespół prawników i naukowców prawa pracy, – aplikacja jako jedyna posiada rekomendację naukową zgodności z przepisami, – aplikacja posiada kilkanaście dodatkowych korzyści i przewag nad innymi rozwiązaniami (więcej na ten temat na www.VTSproject.pl Przy okazji aplikacja VTS jest o ile wiem najtańszym rozwiązaniem na rynku TSL w swojej kategorii. Prawnik mojej Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. przygotował dla Państwa pierwszy z cyklu filmów omawiających VTS oraz instruktażowych.

 

Odpowiadam na kolejne pytanie widza – czy wyciągnięcie karty kierowcy z tachografu podczas odpoczynku realizowanego na warunkach rozporządzenia 561/2006 WE, stanowi przerwanie odpoczynku…?

Mówi się o zmianie zasad funkcjonowania systemu poboru opłat viaTOLL. Omawiam też historię naliczania absurdalnie wysokich kar za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych i autostradach.

Odnoszę się do bardzo trudnego zagadnienia odbioru odpoczynku w kabinach. Istnieją koncepcje, aby kierowcy mogli odbierać wszystkie odpoczynki w kabinie, a nie tylko odpoczynku dzienne oraz skrócone tygodniowe.

 

Jak to jest, że ITD nakładało nielegalne kary za naruszenia nieobowiązujących przepisów AETR? Odpowiadam także na pytanie mojego widza dotyczące różnic występujących pomiędzy rozp. 561/2006 WE a umową AETR.

Odpowiadam na pytanie widza, dlaczego w mojej opinii, co do zasady, to nie kierowca powinien otrzymać mandat za przewóz nieprawidłowe unieruchomienia ładunku.

Skąd biorą się roszczenia kierowców o niedopłacone dodatki z tytułu godzin nadliczbowych, dyżurów oraz dodatki z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych? Przyczyn jest kilka. PrzypuszczaM, iż większość pracodawców transportowych nie ma świadomości niedopłacania dodatków ani zamierzonej intencji ich niedopłacania – ale analiza wymiaru „niedopłat” pokazuje jasno, że pracodawcy branży TSL mogą po ustaniu procesów w sprawie ryczałtów noclegowych spodziewać się kolejnej lawiny powództw…tym razem o niedopłacone dodatki.

 

KREPTD „wykończy” nielegalne wyłączniki w kilka miesięcy, czyli zrobi to, co nie udało się ITD od początku funkcjonowania. Wyjaśniam, dlaczego w jego opinii nadszedł KONIEC WYŁĄCZNIKÓW TACHOGRAFÓW. Omawiam w jaki sposób na podstawie KREPTD, GITD zaczęło wszczynać postępowania o utratę dobrej reputacji…

 

Przewoźnik przewoził papę, która w wyniku błędnego jej zmocowania dojechała do celu rozładunku uszkodzona. W sprawie dwa sądy wydały dwa różne wyroki – dlaczego? Warto się dowiedzieć… Orzeczenie zapadło przed wejściem w życie Rozp. Ministra Infrastruktury z 28 lutego 2018 r., które nakazuje przewóz ładunku wyłącznie w sposób zgodny z normą EN 12 195-1.

 

Niemieckie BAG zaczęło prowadzić kontrole za okres całego roku wstecz a nie jak dotychczas za okres 1+28 dni. Dlaczego i na jakiej podstawie – wyjaśniam to w filmie.

 

Od 28 lutego 2018 r. WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU drogowego są wszystkie te ładunki, które nie zostały unieruchomione zgodnie z normą EN 12 195-1.

 

Omawiam zakres nowego rozporządzenia 2016/403 WE, wskazujące wykaz (PN) poważnych naruszeń, (BPN) bardzo poważnych naruszeń, (NN) najpoważniejszych naruszeń. Naruszenia stwierdzone w tym rozporządzeniu zasilają KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego).

 

Omawiam zakres nowego rozporządzenia 2016/403 WE, wskazujące wykaz (PN) poważnych naruszeń, (BPN) bardzo poważnych naruszeń, (NN) najpoważniejszych naruszeń. Naruszenia stwierdzone w tym rozporządzeniu zasilają KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego).

 

Przepisy prawa ruchu drogowego w bardzo ścisły i rygorystyczny sposób omawiają na jakich zasadach dopuszczalny jest postój czterema kołami na jezdni. Aby postój był dopuszczalny, należy wcześniej sprawdzić około 10 elementów. Pozornie prosty element jakim jest pozostawienie pojazdu na postoju faktycznie stanowi duże wyzwanie dla kierowców. Warto poznać te zasady. W filmie wymiennie mówię o parkowaniu i postoju (choć w ujęciu normatywnym są to różne instytucje prawne). W języku potocznym parkowanie utożsamia się z postojem, a tymczasem przepisy traktują o parkowaniu jako o czynności (manewrowaniu) zmierzającym do zatrzymania pojazdu. Skorygować należy jeszcze jedną kwestię, w filmie wspominam o niedopuszczalności parkowania czterema kołami na jezdni w sytuacji, gdyby pas ruchu był przedzielony z lewej strony pojazdu linią ciągłą lub przerywaną. W istocie nie chodzi jednak o sam fakt występowania linii ciągłej (a nie przerywanej), lecz o sytuację, w której ominięcie takiego pojazdu wymagałoby najechania na linię CIĄGŁĄ lub jej przekroczenie.

 

Podsumowuję zasady parkowania na jezdni czterema kołami oraz omawiam podstawowe zasady parkowania czterema kołami na chodniku.

 

VTS – Bezpieczeństwo – Wolność – Możliwości
Wyjaśniam dlaczego każde przedsiębiorstwo branży TSL powinno posiadać nagrodzoną przez IBM aplikację VTS.
IBM oceniło, iż VTS jest jednym z czterech najbardziej innowacyjnych rozwiązań w Polsce niezależnie, czy jesteś firmą transportową, spedycyjną czy też logistyczną. VTS scala potrzeby wszystkich „literek” TSL w jednym wspólnym rozwiązaniu.
„Ze starymi programami jest dokładnie tak samo jak ze starymi samochodami – niby wspominamy je z rozrzewnieniem, ale nikt nie chce nimi jeździć… ponieważ każdy woli jechać szybciej, bezpieczniej i komfortowo”
VTS opracowany został przez prawników i naukowców prawa pracy, ekspertów logistyki, kadrowych, ekspertów łańcucha dostaw. Moduł „wynagrodzeniowy” VTS dostępny jest już nawet za 499 zł netto/rok.
Moduł obliczenia wykonalności frachtu zgodnie z przepisami rozporządzenia 561/2006 WE dostępny jest już od 299 zł netto/rok.
Moduł zarządzania magazynem i procesem załadunku oraz unieruchomienia ładunku dostępny jest według indywidualnie ustalonych warunków.

 

VTS – TURBO Szybko, Łatwo, Tanio
Film pokazuje, że operator za pomocą VTS w sposób bardzo przyjemny rozlicza kierowcę w zaledwie 10 minut!!! (pozostały czas trwania filmu stanowi wprowadzenie jednorazowych ustawień do programu oraz czołówka i zakończenie).
W ciągu ZALEDWIE 10 MINUT operator wykonuje łącznie blisko 100 wymaganych prawem czynności!

Każdy kadrowy wie, że jest to niewyobrażalnie dobry wynik! Dla przykładu niektóre rozwiązaniom konkurencyjnym około 9 minut zajmuje samo wygenerowanie 3 raportów, (bez wykonania jakichkolwiek czynności z tym związanych).

SPRAWDŹMY NA PRZYKŁADZIE 800 KIEROWCÓW, co to oznacza w praktyce dla biura rachunkowego lub firmy transportowej rozliczającej kierowców?

PRZYKŁAD CZASU CZYNNOŚCI DLA 800 KIEROWCÓW:
wgranie pliku DDD, wykonanie wyliczeń i wizualizacji 7 raportów: naruszeń, ewidencji, delegowania, płac minimalnych (w filmie Niemcy i Francja + amplituda), dopłat do płac minimalnych, oskładkowania i opodatkowania, karty wynagrodzeń…

ZAPOTRZEBOWUJE ZALEDWIE NIESPEŁNA 2 OPERATORÓW (pracujących od 1 do 10 dnia danego miesiąca). Praca może zostać wykonana z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE (z dostępem do internetu) z DOWOLNEGO komputera, laptopa, tableta, smartfona, BEZ INSTALACJI oprogramowania, BEZ LIMITU STANOWISK…
Jak widać na filmie VTS działa TURBO szybko, BANALNIE PROSTO, ZGODNIE Z PRAWEM (jedyna aplikacja zaprojektowana przez prawników i naukowców prawa pracy) i jest dostępna HIPER TANIO…za jedynie 499 zł netto/rok.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ PAŃSTWU za pierwszy 1000 subskrypcji!!!
A teraz napiszę Państwu jako ciekawostkę kilka informacji na temat samochodu, którym jadę, ponieważ wbrew pozorom jest to bardzo niezwykły egzemplarz. Każdy oczywiście widzi, że to Saab 93 w pierwszej wersji produkcyjnej.
Ale mało kto wie, że jest to Saab 93 DEAUVILLE, których na świecie wyprodukowani zaledwie 99 sztuk, a ten konkretny samochód, to sztuka nr 04 (najniższy numer w Polsce).
Historia modelu jest taka, że w roku 1999 na koniec drugiego tysiąclecia koncern Saab/Scania, wyprodukował zaledwie 99 sztuk tej milenijnej wersji.
Jak łatwo policzyć auto ma 19 lat.

Odrestaurowałem je praktycznie od zera – prawie z wraku.

Odrestaurowałem praktycznie wszystko: lakier (czarna perła), felgi, hamulce, zaciski, tarcze, większość elektryki, całą skórę, dach (kolor kawa z mlekiem), kolor (wybranych) plastików we wnętrzu, wszystkie elementy drewniane (auto posiada dużo pięknych dodatków drewnianych z mahoniu np.: nadproża, elementy uchwytów drzwi, deska rozdzielcza, itp.), część elementów związanych z układem napędowym itp.
Największym problemem było pozyskanie emblematów Saab/Scania, ponieważ…od wielu lat ta fuzja koncernów już nie istnieje…
Auto jest bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ posiada bardzo nietypowe felgi. Wyłącznie te 99 sztuk posiadało wyprodukowane felgi poza koncernem Saaba – na specjalne zamówienie w firmie CAR Line.
Także tylko te 99 sztuk posiadało specjalnie opracowany przez firmę HIRSCH, KIT obniżonego zawieszenia.

Jak się Państwu podoba film oraz samochód?
Jeśli się podoba to proszę o kolejne subskrypcje oraz o „łapkę w górę” 🙂

Operator drona: Marcin Miąsko – filmowanie z powietrza.
fanpage: https://goo.gl/gU3AiY

 

Każdy teraz może zarejestrować się do VTS w 2 minuty i w prosty sposób policzyć wynagrodzenie z kabiny ciężarówki, firmy, domu, plaży lub dowolnego miejsca gdzie jest dostęp do internetu.

 

 

Zagadnienie to sprowadza się do „okresu prowadzenia pojazdu”, to jako ciekawostkę powiem, że zaskakujące jest, iż w wyniku błędu polskiego ustawodawcy instytucje „okresu i czasu prowadzenia pojazdu” zostały zamienione w polskiej ustawie o transporcie drogowym (!). I tak, normy określające wysokość sankcji odnoszących się do art. 7 rozporządzenia 561/2006 WE błędnie odwołują się do „czasu prowadzenia pojazdu” (pkt. 4.2 „przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut (…)”). Natomiast normy odnoszące się do wysokości sankcji za przekroczenia dziennego, tygodniowego i łącznego dwutygodniowego okresu „czasu prowadzenia pojazdu” odnoszą się do „okresu prowadzenia pojazdu” (np.: pkt. 4.1 „przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (…)”). De lege ferenda należy, więc zasygnalizować potrzebę przyporządkowania właściwych instytucji prawa pracy do właściwych sankcji.

 

Poprzedni odcinek poświęciłem zasadom odbioru przerw pomiędzy okresami prowadzenia pojazdu na warunkach rozp. 561/2006 WE, a w tym odcinku, odnoszę się do zagadnienia realizacji przerw w transporcie drogowym na warunkach Ustawy o czasie pracy kierowców.

Omawiam w jaki sposób NIEKTÓRZY główni wykonawcy oraz NIEKTÓRZY tzw.: pierwsi podwykonawcy oszukiwali dalszych podwykonawców (polskich małych i średnich przedsiębiorców budowlanych lub usługodawców), podczas realizacji budowy dróg krajowych i autostrad.
Dla porządku i z rzetelności należy wyjaśnić, iż proceder nieuczciwego traktowania polskich przedsiębiorców nie dotyczył wszystkich głównych wykonawców i pierwszych podwykonawców, lecz niektórych z nich.
Oczywiście, znaczna część głównych wykonawców i pierwszych podwykonawców uczciwie traktowała dalszych wykonawców lub dalszych usługodawców i niniejszy film nie odnosi się do tej grupy uczciwych podmiotów.
Film traktuje o poczynaniach części podmiotów nieuczciwych, skutkiem których jest brak rozliczenia od 6 lat wynagrodzeń za budowę drug i autostrad części polskich przedsiębiorców.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że większość głównych wykonawców oraz pierwszych podwykonawców dysponowała środkami finansowymi, technicznymi oraz organizacyjnymi do realizacji zleceń, ale wśród nich byli także i tacy, którzy nigdy nie powinni zostać dopuszczeni do realizacji zleceń,, z uwagi na brak zdolności finansowych, organizacyjnych i technicznych.

 

Omawiam błędnie wykorzystywaną w programach rozliczających instytucję „Przestoju” (art. 81 KP), co skutkuje w mojej opinii bezpodstawnym zmniejszeniem wynagrodzeń kierowców.
Jest to niezwykle ważny dla każdego pracodawcy oraz kierowcy temat, związany z zasadami wykonania ewidencji oraz wypłaty wynagrodzeń. Dokonywanie bezpodstawnych odbiorów w trakcie „przestoju” narusza prawa pracownicze, zmniejsza wymiar wynagrodzeń i podlega odpowiedzialności karnej za rażące naruszenie praw pracowniczych..

 

W filmie podaję 13 postulatów reformy polskiego sądownictwa, które mogą usprawnić działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

W maju weszły nowe zasady uzyskania zaświadczeń A- 1 dot. delegowania kierowców.

 

Udzielam odpowiedzi na kolejne pytanie widza w zakresie płacy minimalnej.

 

Dzięki MODUŁOWI WYKONALNOŚCI FRACHTU, kierowca, spedytor, nadawca, właściciel firmy transportowej może sprawdzić, czy fracht zostanie zrealizowany w założonym czasie…uwzględniając przepisy rozporządzenia 561/2006 WE, czasu pracy kierowcy, ograniczeń ruchu w poszczególnych krajach… taką możliwość daje aplikacja VTS! 😉

 

Dr Mariusz Miąsko odpowiada na kilka pytań kierowców, spedytorów i przewoźników, dotyczących prawa przewozowego, mocowania ładunków, oprogramowania do wyliczania kierowców, odpoczynków, kar w Niemczech…

 

Film pokazuje w jaki sposób kierowca może WPROST Z KABINY każdego dnia wgrać pliki DDD i sprawdzić, czy może DŁUŻEJ prowadzić ciężarówkę do 15 minut na każde 4,5 godziny – czyli nawet do 30 minut dziennie…
Kierowca i Przewoźnik mogą wykorzystać cały czas przewidziany na prowadzenie pojazdu przewidziany w rozporządzeniu 561/2006 WE, dodając do okresu prowadzenia pojazdu także krótkie zatrzymania…
Teraz, dzięki aplikacji VTS, kierowca, spedytor, dyspozytor, mogą ustalić ile czasu tak naprawdę pozostało do realizacji frachtu.
Przewoźnik może dłużej prowadzić pojazdy BEZ PONOSZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW LEASINGÓW, KREDYTÓW, KOSZTÓW SPEDYTORÓW, UBEZPIECZEŃ POJAZDÓW itp…

 

Stało się – wchodzi duża nowelizacja UoTD ! Ważna dla KIEROWCÓW, PRZEWOŹNIKÓW I POSIADACZY „CKZ”.

 

GITD i Najlepsza Droga rzucają przewoźnikom koło ratunkowe, wobec których wszczęto procedurę cofnięcia uprawnień transportowych. Omawiam nietypowy dokument rozsyłany przez GITD w sprawie tych przewoźników, których przyłapano na tzw.: NN – Najpoważniejszym Naruszeniu i co, do których byli zobligowani wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji.

Stowarzyszenie Najlepsza Droga po realizacji uprzedniego AUDYTU NAPRAWCZEGO może udzielić REKOMENDACJI ochrony dobrej reputacji. Przewoźnicy zainteresowani procedurą naprawczą mogą kontaktować się w tej sprawie pod numer: 12 637-24-57.

 

Kierowcy nadal w niektórych przypadkach muszą okazywać się podczas kontroli tzw. „urlopówkami”, czyli Zaświadczeniami Działalności Kierowcy podczas kontroli na drodze. Jak to uczynić, gdy nie dojechali jeszcze do bazy? Na pomoc kierowcom i formom transportowym przychodzi Komisja Europejska z Wytyczną w tej sprawie oraz aplikacja VTS, uznana przez IBM za jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, nad którymi pracuje się aktualnie w Polsce.