Bez kategorii

Niemieckie ministerstwo na temat wliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej

Niemieckie ministerstwo na temat wliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej

Niemieckie ministerstwo NIE kwestionuje wliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej – taka wiadomość obiegła internet. Informację taką rozesłał organizator i prelegent jednej z hotelowych „pogadanek” organizowanych dla branży TSL. Poziom merytorycznego przygotowania niektórych „pogadanek/prelegentów” jest (oględnie rzecz ujmując) silnie dyskusyjny. Być może wychodzi się z założenia, że skoro „pogadanki” są darmowe, więc można zaprezentować dosłownie każdy pogląd. Nie dbając…

More info

„Stara unia” chce wyeliminować „młodszych braci” z rynku unijnego

„Stara unia” chce wyeliminować „młodszych braci” z rynku unijnego

Kilka Państw „stare” Unii pracuje nad pogorszeniem konkurencyjności pracodawców z nowych krajów UE. Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia oraz Szwecja zaproponowały (za pośrednictwem Komisji Europejskiej) projekt nowelizacji dyrektywy 96/71 – 2016/0070 (COD). W pewnym uproszczeniu chodzi o to, że kraje „starej” Unii napierają na zamianę w projekcie dyrektywy określenia „płaca minimalna” na „wynagrodzenie”. Oznacza to w praktyce, że delegując…

More info

Francuska „kometa zagłady” – kary za „przerwy w zespołach” – trywialna przyczyna

Francuska „kometa zagłady” – kary za „przerwy w zespołach” – trywialna przyczyna

Prolog – posłuchajmy „dobrej rady” ZMPD, wytężmy zmysły i…bądźmy czujni 😉 W internecie można przeczytać o kolejnej pladze jaka spadła na przewoźników ze strony nieeedoobryyych francuskich organów kontrolnych, które wymierzają, względem kierowców i przedsiębiorców, bezprawne kary z tytułu realizacji przerw w zespołach. Można też przeczytać, że organy kontrolne nakładają od 1000 do 1700 euro kary za nieprawidłowości w realizacji przerw.…

More info

Turbo doładowanie prawne, czyli: jak wygrać proces przed sądem pracy i dodatkowo zarobić 1 mln zł?

Turbo doładowanie prawne, czyli: jak wygrać proces przed sądem pracy i dodatkowo zarobić 1 mln zł?

Powszechnie uważa się, że rentowność transportu drogowego jest już „wyżyłowana” do granic możliwości jak stary silnik. W zasadzie, gdyby chcieć stosować się do wszystkich obwarowań prawnych obowiązujących nie tyle na gruncie polskiego, co raczej unijnego prawa, to okazałoby się, że niemalże każde przedsiębiorstwo musiałoby zostać zlikwidowane, ponieważ opory prawne są tak duże, że wręcz zatrzymują przysłowiowy silnik biznesu na gruncie…

More info

Nie płacą za budowę autostrad… to trwa już 4 lata!!!

Nie płacą za budowę autostrad… to trwa już 4 lata!!!

Chyba wszyscy lubimy szybko, wygodnie i bezpiecznie poruszać się autostradami. Poprzedni Rząd i GDDKiA odtrąbili sukces autostradowy mówiąc w stylu: „wybudowali…śmy autostrady”. Ja pytam – kim jest „śmy”? Jak to wybudowali…śmy autostrady. Doskonale pamiętam, gdy jadąc z kilkoma podwykonawcami autostrad, słuchaliśmy wywiadu w radiu przewodniczącego Podkomisji Transportu Sejmu RP – niejakiego pana Żmijana, który informował jak to dużo autostrad wybudowali…śmy.…

More info

…likwidacja ITD jest niebezpieczna dla branży TSL?

…likwidacja ITD jest niebezpieczna dla branży TSL?

Co rusz, słyszymy na przemian, że Inspekcja Transportu Drogowego, a to zostanie zlikwidowana i zastąpiona funkcjonariuszami Policji, a to znów, że nie zostanie zlikwidowana, a to zostanie włączona do Policji jako wydzielona jednostka i tak na przemian… Można odnieść wrażenie, że Rząd nie ma jasnego pomysłu co do ITD. Z jednej strony, gdy się słyszy, że były już Główny Inspektor…

More info

Duch Prawa…?

Duch Prawa…?

Wstęp Można zastanowić się, czy łatwo jest zniszczyć przed sądem przedsiębiorcę? Czy łatwo jest od niego zasądzić np. blisko 3 mln zł tytułem diet i ryczałtów noclegowych na podstawie przepisu, który zaczął obowiązywać kilkanaście lat później? Prawie wszystkie orzeczenia SN i ogromna część orzeczeń sądów powszechnych w sprawach o wypłatę na rzecz kierowców ryczałtów noclegowych, została wydana według stanu prawnego…

More info

Postulaty Reformy Zasad Orzecznictwa Sądów Polskich

Postulaty Reformy Zasad Orzecznictwa Sądów Polskich

Od wielu lat mam okazję obserwować zasady oraz poziom orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Jednak dopiero na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, przy okazji prowadzenia przez naszą kancelarię kilkuset bardzo podobnych do siebie procesów (w zbliżonym stanie faktycznym i identycznych stanach prawnych), uwidoczniły się jak w soczewce, mankamenty polskiego wymiaru sprawiedliwości.

More info

„Dmuchany sukces negocjatorów” – 8,5 euro nigdy nie dotyczyło tranzytu przez Niemcy

„Dmuchany sukces negocjatorów” – 8,5 euro nigdy nie dotyczyło tranzytu przez Niemcy

Polska grupa ekspertów wróciła z negocjacji w Berlinie w sprawie 8,5 euro i odtrąbiła triumfalnie sukces: „Niemcy zawiesiły zastosowanie własnych przepisów do tranzytu”. Natomiast strona niemiecka wykazała się niebywałą łaskawością wobec całej Europy zawieszając część przepisów dotyczących stawki minimalnej. Tymczasem nie było ani sukcesu, ani łaskawości, ponieważ nie można zawiesić obowiązywania przepisów, które i tak z mocy prawa nie obowiązują!…

More info

„Murzyńskość” w MSZ ?

„Murzyńskość” w MSZ ?

Czy przyczyną nielegalnych kar ITD za ATP jest „murzyńskość” w MSZ? Podając za Wikipedią: „Stańczyk (zw. też Stasiu Gąska od staropol. gąska, błazen; ur. ok. 1480, zm. ok. 1560) – błazen nadworny Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta II Augusta, znany z ostrego dowcipu. (…) Pochodził z podkrakowskich Proszowic. Słynął z ciętego dowcipu, nie oszczędzał władców w ocenie decyzji politycznych. (…)…

More info