Monthly Archives: kwiecień 2023

Ocena Legalności Prezydentury Juliusza Sokolnickiego (1925-2009)

Ocena Legalności Prezydentury Juliusza Sokolnickiego (1925-2009)

Niniejsze opracowanie prawno-historyczne zostało sporządzone z poszanowaniem zarówno osób i podmiotów, których dotyczy ale przede wszystkim nie zostało sporządzone przeciwko komukolwiek i nie ma na celu uczynienia komukolwiek jakiejkolwiek krzywdy – przeciwnie – celem opracowania jest próba zakończenia sporów niektórych środowisk, które najprawdopodobniej działając w dobrej wierze, nie dysponowały dotychczas  kompletnymi informacjami. Autorzy przedmiotowego opracowania wierzą, że przedmiotowe opracowanie przyczyni…

More info