Ulubione cytaty

 

„Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele.”
Walter Lippmann (1889 – 1974)

 

„Naj­pierw cię ig­no­rują. Po­tem śmieją się z ciebie. Później z tobą wal­czą. Później wyg­ry­wasz.”
Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

„Nie wszystko, co się opłaca, warto robić. A nie wszystko, co warto robić, zaraz się opłaca…”
Władysław Bartoszewski

 

„Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów”
Albert Einstein (1879-1955)