Z życia...

Moje ulubione cytaty

"Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele."

Walter Lippmann (1889 - 1974)"Nie wszystko, co się opłaca, warto robić. A nie wszystko, co warto robić, zaraz się opłaca..."

Władysław Bartoszewski"Naj­pierw cię ig­no­rują. Po­tem śmieją się z ciebie. Później z tobą wal­czą. Później wyg­ry­wasz."

Mahatma Gandhi (1869-1948)"Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów"

Albert Einstein (1879-1955)"Z nocy, co wokół mnie zapada,
Czarnej jak samo piekła łono,
Bogu czy bogom - dzięki składam
Za duszę swą niezwyciężoną

W tego, co cierpię tu, okowach
Ani się krzywię, a pod chłostą
Trafu krwią spływa moja głowa,
Lecz ją niezmiennie trzymam prosto.

Poza padołem tym goryczy
Tylko się Strach przed cieniem czai,
Grozie lat, chociaż z nią się liczę,
Przystępu w serca głąb nie daję.

Nieważne, jak jest wąska brama
I spis kar jak się ciągnie zwojem,
Bo swego losu jestem panem
I kapitanem duszy swojej."


WILLIAM ERNEST HENLEY (1849-1903): "Invictus"

O autorze bloga

ZAWODOWO

 

Prawnik, przedsiębiorca, wynalazca. Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego” – pod przewodnictwem prof. dr hab. A. Świątkowskiego oraz dr. Marcina Wujczyka (Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

Autor i współautor ponad 230 publikacji prawnych (zestawienie jest uzupełniane) dotyczących w szczególności:

 • europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,
 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,
 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
 • prawa przewozowego,
 • prawa mocowania ładunków,
 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
 • prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych,
 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
 • międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010,
 • prawa administracyjnego branży TSL,
 • elementów prawa ruchu drogowego.

 

Autor podręcznika (w przygotowaniu do wydania): „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia 561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Autor i wydawca dwóch audiobooków „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” oraz „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”, rekomendowanych przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor publikacji na niezależnym forum publicystów www.salon24.pl (http://adminkpv.salon24.pl/562527,blad-msz-i-mt-kancelaria-prawna-viggen-interweniuje-ws-aetr).

 

Wykładowca prawa przewozowego na zlecenie OiRP w Krakowie na zajęciach dla aplikantów radcowskich (2015r.).

 

Wykładowca zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. 

Prelegent kilkunastu konferencji w zakresie prawa transportowego, a w szczególności transportowego prawa pracy i prawa przewozowego:

 

Autor i współautor ponad 175 interwencji prawnych pro publico bono do instytucji krajowych (Sejm RP, Ministerstwo Transportu, MPiPS, GIP, PIP, Ministerstwo Gospodarki, GITD, MSZ, Sąd Najwyższy, RPO, NIK, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP) oraz unijnych (Komisja Europejska), Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP. Z wykazem interwencji można zapoznać się pod adresem: http://najlepszadroga.pl/category/interwencje-stowarzyszenia/ .

 

Założyciel i współwłaściciel największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

 

Prezes i współwłaściciel kilku spółek specjalizujących się w informatyzacji prawa transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL:

Wyodrębnionymi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi są portale: JazdaPrawna oraz portal ITUPRACA.PL.

 

Współwłaściciel i Redaktor Naczelny portalu prawno-transportowego www.JAZDAPRAWNA.pl (Nr Rej. Pr. 2913).

 

Współzałożyciel dwóch stowarzyszeń branży TSL (SURKSiTD „Najlepsza Droga” oraz „Klub Polskiego Trakera”).

Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”.

 

Autor kilku projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo przewozowe.

 

Autor uwzględnionych przez KE poprawek błędów unijnego prawa transportowego (w szczególności zał. nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE).

 

Autor pierwszego w Polsce Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. Planu Transportowego dla ZKGKM w Olkuszu (http://www.zkgkm-olkusz.pl/upload/plan%20transportowy%20ZKGKM%20Olkusz.pdf).

 

Współautor  projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

 

Wielokrotny uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym.

 

Pomysłodawca i twórca kilku programów komputerowych dla branży transportowej:

 • „Wirtualny Audytor”,
 • „Przedstawiciel Zagraniczny”,
 • „Koniczynka”,
 • „VTS – ewidencja czasu pracy”,
 • „VTS – wynagrodzenia”,
 • „Bus Manager”,
 • „Silnik Prawny”,
 • „VTS E-urlopówka”,
 • oraz kilku innych).

‚Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL, wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat lub też mających niebawem tam się pojawić (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_LexTrans242.jpg).

Z kolei IBM Smart Group doceniło innowację rozwiązania VTS PROJECT, który wyróżniony został przez nich jako jeden z czterech najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_VTS-small_white.jpg).

 

Współautor wzoru przemysłowego oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym w zakresie urządzeń do mocowania w transporcie słupów wirowanych (nr wzoru przemysłowego 21558 oraz 21988: http://logistictechnologies.pl/nasze-projekty/. Świadectwa rejestracji dostępne są pod adresem:

 

Współautor zagadnień prawnych poruszanych w kilkudziesięciu audycjach radiowych poświęconych prawu transportowemu wykonanych dla Programu I Polskiego Radia – audycja: „Radio Truck”.

 

Ekspert udzielający od 17 lat dziesiątek wywiadów dla polskich mediów z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego dla: RMF, TOK FM, Radio Kraków, Programu I Polskiego Radia, TVN24, Polsat Biznes, TVP Kraków, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Polski Traker, Polska Gazeta Transportowa, Truck&Machines, Transport Polski, etransport.pl, forumtransportu.pl, portal-transportowy.pl, gazeta.pl, tokfm.pl, bigchina.pl oraz wielu innych mediów.

 

Autor wniosków do MSZ, skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego dwóch nowelizacji kluczowych umów międzynarodowych branży TSL – Umowy AETR oraz Umowy ATP.

 

Autor glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń.

Autor glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer.

 

Absolwent Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia (kod zawodu 242310,242307, z zaświadczeniem o ukończeniu kursu można zapoznać się pod adresem: http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2016/05/002.jpg).

 

Reprezentant prawny z ramienia NSZZ Solidarność RI w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych pochodzących spoza Unii Europejskiej:

 

PRYWATNIE

 

Prywatnie licencjonowany instruktor sportowy (nr 27636/I/S/2008) i sędzia wushu (nr licencji: 10-III-08), były zdobywca I Miejsca w otwartych Mistrzostwach w systemie Choy Lee Fut w walkach i reprezentant Polski CLF w kung fu na PE w 2005 roku. Posiadacz honorowego tytułu Hun Sin Gwoon Choy Lee Fut Chen Family. Członek nadzoru Polskiej Federacji KUOSCHU oraz Małopolskiego Okręgowego Związku WUSHU. Miłośnik narciarstwa i snowbordu. Właściciel strony internetowej poświęconej recenzjom stoków narciarskich www.gdzienanarty.eu. Niegdyś członek aeroklubów: Krakowskiego i Śląskiego (sekcja skoków spadochronowych). Amator windsurfingu, miłośnik samotnych nocnych wędrówek górskich i tenisa ziemnego, pszczelarz.

Miłośnik marki Saab – właściciel kolekcji samochodów tej marki, w której najcenniejszym egzemplarzem jest Saab 93 Deauville (kabriolet) z numerem seryjnym 04 (najniższym w Polsce), z limitowanej wersji 99 sztuk wyprodukowanych w 1999 roku, specjalnie dla upamiętnienia końca drugiego tysiąclecia.  

Współautor książki historyczno-biograficznej: Adolf Sokół – jeden z polskich losów” o nr ISBN 978-83-944734-0-2, poświęconej wyjątkowej postaci żołnierza wojny obronnej w 1939 roku, żołnierza AK, BCH, członka WICI, wybitnego społecznika.