Author page: Barbara Gajda

Ocena Legalności Prezydentury Juliusza Sokolnickiego (1925-2009)

Ocena Legalności Prezydentury Juliusza Sokolnickiego (1925-2009)

Niniejsze opracowanie prawno-historyczne zostało sporządzone z poszanowaniem zarówno osób i podmiotów, których dotyczy ale przede wszystkim nie zostało sporządzone przeciwko komukolwiek i nie ma na celu uczynienia komukolwiek jakiejkolwiek krzywdy – przeciwnie – celem opracowania jest próba zakończenia sporów niektórych środowisk, które najprawdopodobniej działając w dobrej wierze, nie dysponowały dotychczas  kompletnymi informacjami. Autorzy przedmiotowego opracowania wierzą, że przedmiotowe opracowanie przyczyni…

More info

Przywracanie prawdy o NSZZ Solidarność RI  z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981r

Przywracanie prawdy o NSZZ Solidarność RI z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981r

Przywracanie prawdy o NSZZ Solidarność RI  z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia czyli biografia (nie) prawdziwa W nawiązaniu do poprzedniej mojej publikacji, zatytułowanej „DLA POSZANOWANIA ELEMENTARNEJ PRAWDY HISTORYCZNEJ, CZYLI O TYM KTO BYŁ TAJNYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM SB W GMIENIE ŻARNOWIEC ORAZ O TYM KTO W OGÓLE NIE BYŁ OPOZYCJONISTĄ WBREW BAJKOWYM OPOWIEŚCIOM”, postanowiłem uzupełnić moje wcześniejsze stanowisko w odniesieniu…

More info

Niemieckie ministerstwo na temat wliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej

Niemieckie ministerstwo na temat wliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej

Niemieckie ministerstwo NIE kwestionuje wliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej – taka wiadomość obiegła internet. Informację taką rozesłał organizator i prelegent jednej z hotelowych „pogadanek” organizowanych dla branży TSL. Poziom merytorycznego przygotowania niektórych „pogadanek/prelegentów” jest (oględnie rzecz ujmując) silnie dyskusyjny. Być może wychodzi się z założenia, że skoro „pogadanki” są darmowe, więc można zaprezentować dosłownie każdy pogląd. Nie dbając…

More info

„Stara unia” chce wyeliminować „młodszych braci” z rynku unijnego

„Stara unia” chce wyeliminować „młodszych braci” z rynku unijnego

Kilka Państw „stare” Unii pracuje nad pogorszeniem konkurencyjności pracodawców z nowych krajów UE. Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia oraz Szwecja zaproponowały (za pośrednictwem Komisji Europejskiej) projekt nowelizacji dyrektywy 96/71 – 2016/0070 (COD). W pewnym uproszczeniu chodzi o to, że kraje „starej” Unii napierają na zamianę w projekcie dyrektywy określenia „płaca minimalna” na „wynagrodzenie”. Oznacza to w praktyce, że delegując…

More info

Francuska „kometa zagłady” – kary za „przerwy w zespołach” – trywialna przyczyna

Francuska „kometa zagłady” – kary za „przerwy w zespołach” – trywialna przyczyna

Prolog – posłuchajmy „dobrej rady” ZMPD, wytężmy zmysły i…bądźmy czujni 😉 W internecie można przeczytać o kolejnej pladze jaka spadła na przewoźników ze strony nieeedoobryyych francuskich organów kontrolnych, które wymierzają, względem kierowców i przedsiębiorców, bezprawne kary z tytułu realizacji przerw w zespołach. Można też przeczytać, że organy kontrolne nakładają od 1000 do 1700 euro kary za nieprawidłowości w realizacji przerw.…

More info

Turbo doładowanie prawne, czyli: jak wygrać proces przed sądem pracy i dodatkowo zarobić 1 mln zł?

Turbo doładowanie prawne, czyli: jak wygrać proces przed sądem pracy i dodatkowo zarobić 1 mln zł?

Powszechnie uważa się, że rentowność transportu drogowego jest już „wyżyłowana” do granic możliwości jak stary silnik. W zasadzie, gdyby chcieć stosować się do wszystkich obwarowań prawnych obowiązujących nie tyle na gruncie polskiego, co raczej unijnego prawa, to okazałoby się, że niemalże każde przedsiębiorstwo musiałoby zostać zlikwidowane, ponieważ opory prawne są tak duże, że wręcz zatrzymują przysłowiowy silnik biznesu na gruncie…

More info

Duch Prawa…?

Duch Prawa…?

Wstęp Można zastanowić się, czy łatwo jest zniszczyć przed sądem przedsiębiorcę? Czy łatwo jest od niego zasądzić np. blisko 3 mln zł tytułem diet i ryczałtów noclegowych na podstawie przepisu, który zaczął obowiązywać kilkanaście lat później? Prawie wszystkie orzeczenia SN i ogromna część orzeczeń sądów powszechnych w sprawach o wypłatę na rzecz kierowców ryczałtów noclegowych, została wydana według stanu prawnego…

More info