Bio

Wykształcenie

 • Doktor Nauk Prawnych Uniwersytet Jagielloński
 • Magister Prawa Uniwersytet Śląski

AUTOR PROJEKTÓW USTAW

 • ustawy o transporcie drogowym
 • ustawy o kierujących pojazdami
 • ustawy o czasie pracy kierowców
 • ustawy o drogach publicznych
 • ustawy prawo przewozowe
 • uregulowania dot. unieruchomienia ładunków

AUTOR

 • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń.
 • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15
 • dwóch audiobooków „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” oraz „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”, rekomendowanych przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej
 • podręcznika „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia 561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie pracy kierowców.
 • publikacji na niezależnym forum publicystów www.salon24.pl (http://adminkpv.salon24.pl/562527,blad-msz-i-mt-kancelaria-prawna-viggen-interweniuje-ws-aetr).

WYKŁADOWCA

 • prawa przewozowego na zlecenie OiRP w Krakowie na zajęciach dla aplikantów radcowskich
 • zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym
 • w zakresie delegowania pracowników mobilnych dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

EKSPERT UDZIELAJĄCY OD 17 LAT DZIESIĄTEK WYWIADÓW DLA POLSKICH MEDIÓW M.IN.

 • RMF
 • Programu I Polskiego Radia
 • Radio Kraków
 • Polsat Biznes
 • TVP Kraków
 • Rzeczpospolita
 • Dziennik Gazeta Prawna
 • Gazeta Wyborcza
 • Polski Traker
 • Polska Gazeta Transportowa
 • Truck&Machines
 • Transport Polski
 • etransport.pl
 • forumtransportu.pl
 • portal-transportowy.pl
 • gazeta.pl
 • tokfm.pl
 • bigchina.pl
 • Polskie Radio 24
 • TOK FM
 • TVN24

POMYSŁODAWCA I TWÓRCA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ:

 • „Wirtualny Audytor”,
 • „Przedstawiciel Zagraniczny”,
 • „Koniczynka”,
 • „VTS – ewidencja czasu pracy”,
 • „VTS – wynagrodzenia”,
 • „Bus Manager”,
 • „Silnik Prawny”,
 • „VTS E-urlopówka”
 • ‚Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL
 • IBM Smart Group doceniło innowację rozwiązania VTS PROJECT, który wyróżniony został przez nich jako jeden z czterech najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku

WYNALAZCA

 • dwóch wzorów przemysłowych oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym w zakresie urządzeń do mocowania w transporcie słupów wirowanych zgodnie z normą EN PN 12 195 – 1

Numer wzoru przemysłowego 21558 oraz 21988: http://logistictechnologies.pl/nasze-projekty/. Świadectwa rejestracji dostępne są pod adresem:

pierwszy wzór przemysłowy: http://logistictechnologies.pl/system-do-mocowania-i-transportu-slupow-wirowanych/,

drugi wzór przemysłowy: http://logistictechnologies.pl/726-2/ ,

decyzja Urzędu Patentowego: http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2017/03/P.408350.pdf

http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2017/03/P.408350-II.pdf.

PRYWATNIE

AUTOR PONAD 230 PUBLIKACJI
PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH W
SZCZEGÓLNOŚCI

 • krajowego i europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,
 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,
 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
 • krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego,
 • prawa unieruchomienia ładunków,
 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
 • prawa przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
 • reguł handlowych Incoterms,
 • prawa administracyjnego branży TSL,
 • elementów prawa ruchu drogowego.

AUTOR I WSPÓŁAUTOR PONAD 175 INTERWENCJI PRAWNYCH DO INSTYTUCJI KRAJOWYCH ORAZ UNIJNYCH

 • Sejm RP
 • Ministerstwo Transportu
 • Ministerstwo Pracy
 • GIP
 • PIP
 • Ministerstwo Gospodarki
 • GITD
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sąd Najwyższy
 • RPO
 • NIK
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski
 • Biuro Interwencji Prawnych przy Prezydencie RP

WSPÓŁAUTOR

 • projektu uregulowań dotyczących unieruchomienia ładunków a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku
 • zagadnień prawnych poruszanych w kilkudziesięciu audycjach radiowych poświęconych prawu transportowemu wykonanych dla Programu I Polskiego Radia – audycja: „Radio Truck”

ZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIEL

 • największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen Sp.j
 • spółek specjalizujących się w informatyzacji prawa transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL :
  VTS Project Sp. z o.o.,
  – Invent Software s.c.
  – Ma&Ma Soft Sp. zo.o.
 • APT Service Spółka z o.o.
 • portalu prawno-transportowego www.JAZDAPRAWNA.pl

PRELEGENT

 • kilkunastu konferencji w zakresie prawa transportowego, a w szczególności transportowego prawa pracy i prawa przewozowego

http://kancelariaprawnaviggen.pl/o-kancelarii/galeria/,

http://kancelariaprawnaviggen.pl/o-kancelarii/galeria/uczestnictwo-kpv-w-mediach/

http://logistictechnologies.pl/galeria/.

PREZES

 • Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”

REPREZENTANT PRAWNY

 • w procesie ustawodawczym z ramienia NSZZ Solidarność RI w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych pochodzących spoza Unii Europejskiej
 • branży TSL w Ministerstwie Transportu
 • przed GDDKiA i Ministerstwem Transportu poszkodowanych przy budowie dróg i autostrad

PRACE W SEJMIE RP

NIEKTÓRE Z SUKCESÓW